Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Een man werkt op zijn laptop met een kopje koffie ernaast

Laga soo xigtay: Edmond Dante

Helitaanka shaqada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 5/30/2023 12:13 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Haddii aad jeceshahay inaad shaqo ka hesho Nederlaan, waxaad warbixin dheeraad ka heleysaa qaabka aad shaqada u heleyso boggan.

Raadinta shaqo luqadaada ah xagga Refugee Work

Haddii aad rabto inaad shaqeyso, waxaad ka codsan kartaa websaaytka RefugeeWork. Waxaad goobtaasi, ka raadin kartaa shaqo luqadaada. Xaqiiqdii, waxaa RefugeeWork ka heleysaa shaqooyin la raadinaayo oo lagu tarjumay 11 luqadood. Qaabkaasi, waxaad ku aqrineysaa shaqooyinka jira luqadaada markaa waxaad shaqo siiyayaasha u sheegeysaa inaad rabto inaad u shaqeyso.

Haddii aad rabto inaad shaqeyso, waa shaqeyn kartaaka dalbo RefugeeWerk websaaytkooda. Waa inaad ku buuxisaa qofka aad tahay. Waxaad kaloo upload-ku sameyn kartaa CV gaaga xagga RefugeeWork. CV ga waa bogga uu ku jiro warbixintaada shaqsiga, waxbarashada iyo qibrada shaqada. Waxaa lagugu xirayaa shaqada adiga kugu habboon.

RefugeeWork waxey bilaabeen

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
. Goobta oo ay saacideyso Wasaaradda Arrimaha Bulshada iyo shaqaalaha ee Nederlaan.

Ma raadineysaa shaqo

Waxaad shaqo ka raadin kartaa interneetka xagga Linkedln ama websaaytyada shaqooyinka sida "Indeed" ama "Nationale Vacaturebank". Mar mar waxaad soo booqan kartaa shirkad aad rabto inaad u shaqeyso. Waxaad markaasi weydiin kartaa shirkada iney shaqaale raadinaayaan. Tani badiyaa waxay suura gal ka tahay dukaamada iyo maqaayadaha.

Helitaanka shaqo muddo ah oo xafiisyada shaqada

Haddii aad raadineyso shaqo muddo ah oo aad rabto inaad dhaqso shaqo u biloowdo, waxaa fikrad fiican ah inaad iska qorto xafiiska shaqada muddada raadiyo. Xafiiska shaqada mudada waa urur isku keenta shaqo bixiye iyo shaqaalaha. Haddii aad shaqo raadineyso, waxaad iska qori kartaa xafiiska shaqada muddada shaqo raadiye ahaan.

Waxaad kala hadleysaa shaqaalaha xafiiska shaqada mudada, waxaad u sheegeysaa nooca shaqada aad raadineyso, qibrada shaqada aad leedahay iyo waxbarashada aad soo qaadatay. Shaqaalaha wuxuu isku deyayaa inuu kuu helo shaqo kugu habboon. Shaqada aad ka heleyso xafiiska shaqada muddada ah badiyaa waa mid muddo ah.

Caawino xagga helitaanka shaqada

Degmada aad degan tahay iyo

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen' Xafiiska Fulinta Ceymiska shaqaalaha(UWV)
wey kaa caawini karaan shaqo raadinta.

Sidoo kale VluchtelingenWerk Nederland (VWN) wey kaa caawin karaan arrintan. Tabaruca shaqada ee VWN wuu ku caawini karaa inaad shaqo kugu habboon hesho, tababar, shaqo barad ama shaqo tabaruc ah.

Tabaruca

Mar mar ma suuroobeyso in la helo saqo isla markii lacag aad ku qaadaneyso, tusaale ahaan maadaama aadan qibrad kaafi ah heysanin. Xaaladahaasi oo kale, waxaad yeelan kartaa qibrad adigoo shaqada tababarta, shaqo tabaruca ama shaqada barta.

Shaqada tabaruca waa shaqo aad kuwa kale u sameyneyso ama bulshada adigoo aan lacag ku qaadaneynin. Mar mar. waxaad heleysaa qarash yar oo tabaruca la siiyo.

Fadlan la soco Haddii aad qaadato caawinaada ceyrta, ay kuu dheer tahay qarashka tabaruca lagu siinaayo waa lagaa yareyn doonaa ceyrta haddii lacagta tabaruca uu ka badan yahay €190 bishii iyo €1,900 sannadkii.

Maqaalkan ma ku caawiyey?