Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Een man die een document leest

Sharuudaha sharciga deganaanshaha joogtada ah

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 8/21/2023 9:40 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Haddii aad sharci deganaansho joogto rabto inaad weydiisato, waa inaad sharuudo gaar ah ka soo baxdaa. Qodobkan ayaa ka aqrin kartaa sharuudaha waxa ay yihiin.

Sharuudaha

Si aad xaq ugu yeelato sharciga deganaanshaha joogtada ah waxay kaa rabaan

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega Socdaalka iyo jinsiyada(IND)
inaad sharuudaha hoos ku qoran ka soo baxdo:

  • Waxaad ku degan tahay ugu yaraan 5 sano oo xariira Nederlaan sharci deganaansho magangelyodoonka oo sax ah.

  • Keliya sanadaha laga bilaabo da'da 8 jir ayaa la xisaabinaayaa mudada 5 ta sano ah. Ilmaha waxa ay deganaanshaha joogtada weydiisan karaan hadey ugu yaraan jiraan 13 sano oo ay ilaa 8 jirkooda ay sharci deganaansho sax ah ay haystaan.

  • Adiga mar walba shrcigaaga deganaanshaha waqtiga la rabey ayaad cusbooneysiisey.

  • Mar walba waad dhowrtay sharuudahaha sharcigaaga deganaansho. Iyo weli waad ka soo baxeysaa sharuudahaasi.

  • Adiga qatar uma tihid shacabka Nederlaanka.

  • Waxaad bilowga codsigaaga sharciga aad hadda heysato ma siinin warbixin qalad ah ama ma qaranin warbixin.

  • Waxaad ka diiwaangashan tahay Diiwaangelinta Asaasiga ee shaqsiga (BRP).

  • Waad ku guuleysatay imtixaanka la qabsashada ama uma baahnid inaad imtixaan la qabsasho aad sameyso.

  • Adiga ayaa iska bixin kara qarashka sharciga deganaanshaha joogtada ah.

Ma ka soo baxeysaa dhamaan sharuudaha? Markaa ayaa IND ka sameyn kartaa codsi sharciga deganaanshaha joogtada ah.

Caawinaad xagga codsiga ah

Codsiga sharciga deganaanshaha joogtada ah wey dhib badnaan kartaa.

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Ururka Qaxootiga Caawiya (VWN)
ayaa taasi kaa caawini kara.

Maqaalkan ma ku caawiyey?

Mashruuca tallaabooyinka

Sharciga deganaanshaha joogtada ah oo la codsanaayo