• Bilowga
 • Waxaad diyaarineysaa wadahadalo degmada ah
Qof ayaa raadinaaya dokumentiyada.
Laga soo xigtay: Anete Lusina
Information
Waxaad diyaarineysaa wadahadalo degmada ah
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/11/2024, 1:33 GD

Waxaa jira qaabab kala duwan oo la qabsashada bulshada ah. Arrintaasi waxaa kala hadleysaa degmada. Wey fiican tahay in la baaro nooca la qabsashada bulshada ee adiga kugu habboon. halkan ka aqri sida aad taasi u sameyn karto.

Soo baar jidka adiga kugu habboon

Jdka "B1"

Hadafka 'B1-jidka"waa in sida uga dhaqsaha badan luqada barato adigoo isla markaa shaqeynaaya

 • . Imtixaanka la qabsahsada bulshada waxaa qaadaneysaa casharo luqada. Taasi waxaa ku dareysaa shaqo lacag ku qaadato ama shaqo tabaruc ah.

 • Waxaad baraneysaa luqada Nederlaanka darajada

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  B1
  iyo waxaa sameyneysaaa imtixaanada aqriska, qorida, ku hadalka iyo dhageysiga.

 • Waxaad sameyneysaa imtixaanka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Aqoonta Bulshada Nederlaan'(KNM)
  .

 • Waxaad sameyneysaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Maadada suuqa shaqaalaha iyo ka qeyb qaadashada 'Module Arbeidsmarkt & Participatie' (MAP)
  .

 • Waxaad dhiganeysaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Mashruuca cadeynta ka qeyb qaadashada 'Participatieverklaringstraject' (PVT)
  .

Waa 'jidka waxbarashada'

Ulajeedada 'jidka waxbarashada' waa in waxbarashada Nederlaan laga dhigto sida mbo, hbo ama jaamacadda iyo isla markaa aad qaado la qabsashada bulshada.

 • Waxaad baraneysaa luqada Nederlaanka darajada

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  B1
  . Taasi waa Nederlaanka oo sahlan. Waxaad sameyneysaa imtixaanka aqriska, qorista, ku hadalka iyo maqalka

 • Isku darkii 1,000 saac oo casharo luqada Nederlaanka iyo 500 saac cashar maadooyin kale. Haddii aad hbo ama jaamacadda aadeyso, waxaad baraneysaa luqada Nederlaanka oo darajo sare ah:

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  B2
  . Waxbarashada jaamacadda qaarkood xitaa waxaad ku baraneysaa darajada
  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  C1

 • Waxaad sameyneysaa imtixaanka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Aqoonta Bulshada Nederlaan'(KNM)
  .

 • Waxaad dhiganeysaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Mashruuca cadeynta ka qeyb qaadashada 'Participatieverklaringstraject' (PVT)
  .

'Dariiqa isku filnaanta'

Hadafka 'Dariiqa isku filnaanta' waa inaad ka qeyb geli karto bulshada Nederlaanka.

 • Waxaad baraneysaa luqada Nederlaanka si aad si isku filnaan ugu noolaato Nederlaan. Waxaad baraneysaa luqada Nederlaanka darajada

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  A1
  .

 • Waxaa qaadaneysaa ugu yaraan 800 saac oo casharo luqad ah.

 • Waxaad qaadaneysaa ugu yaraan 800 saac oo dhaqdhaqaaqyo markaasoo aad wax dheeraad ka baraneyso Nederlaan. Taasi waxey noqon kartaa shaqo tabaruc, xagga farshaxanka ama dhaqdhaqaaq isboortiga.

 • Looma baahna inaad sameyso imtixaano.

 • Waxaad sameyneysaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Module Arbeidsmarkt & Participatie' (MAP)
  .

 • Waxaad ka qaadaneysaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Participatieverklaringstraject' (PVT)
  .

 • Waxaad qaadaneysaa casharo

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Aqoonta Bulshada Nederlaan (KNM)
  .

 • Waxaad qaadeysaa 'zelfredzaamheidsroute"hadii aad wadahadalka dambe oo fiican aad la sameyso qofka kuu qaabilsan ee degmada.

Sii qor waxa qibradaada shaqo iyo waxbarashadaada yahay

Wadahadalada degmada waad sii qoran kartaa shaqooyinka iyo waxbarashada aad soo dhigatay. Taasi waxaad ku qoreysaa cv-ga.


Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka dib 1 janaayo 2022