Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Mensen zitten achter de computer.

Laga soo xigtay: Mikhail Nilov

Imtixaano ayaa sameyneysaa

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/16/2023 3:53 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Waxaad 'jidka- B1' iyo 'jidka waxbarashada'waa waajib inaad imtixaanada sameysaa. 'Jidka isku filnaansho nafsi'taasi waajib ma aha. Markaa adiga ayaa dooranaaya inaad imtixaan sameyneyso. Boggan ka aqri wixii dheeraad ah.

'Jidka B1'

Waxaad 'jidka-B1'waa inaad imtixaanadan sameysaa:

 • Imtixaanka aqriska oo darajo luqada B1

 • Imtixaanka maqalka oo darajo luqada B1

 • Imtixaanka qorista oo darajo luqada B1

 • Imtixaanka ku hadalka oo darajo luqada B1

 • Waxaad sameyneysaa imtixaanka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Aqoonta Bulshada Nederlaan'(KNM)

Ma kuu suura geli weysey inaad 3 sano gudahooda imtixaanada luqada darajada B1 ku qaado? Waxaa suura gal ah in imtixaanada aad ku sameyso darajada A2. La xariirkaaga degmada ayaa wax dheeraad kaaga sheegi kara.

Waa 'jidka waxbarashada'

Ma ku baastay Staatsexamen B1? Markaa waxaad aadi kartaa mbo. (waxbarashada shaqooyinka dhexe). Tababaro- mbo qaarkood waxaad mudada waxbarashada af Nederlaanka aad u dhigan kartaa 'Staatsexamen B1' maado ahaan oo tababarkaaga ka mid ah. Markaa waa inaad maadada qaadaa si aad tababarkaaga u sii wadan karto.

Ma ku baastay Staatsexamen B2? Markaa af Nederlaankaaga waa mid ku filan inaad tababar af Nederlaanka aad ku sameyso oo hbo (waxbarashada sare ee shaqooyinka) ama tababar jaamacada.

Waxaa 'jidka- waxbarashada' waa inaad imtixaanadan sameysaa:

 • Imtixaanka aqriska oo darajo luqada B1ama B2

 • Imtixaanka maqalka oo darajo luqada B1ama B2

 • Imtixaanka qoraalka oo darajo luqada B1ama B2

 • Imtixaanka hadalka oo darajo luqada B1ama B2

 • Imtixaanka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Aqoonta Bulshada Nederlaan'(KNM)

Waa inaad dhamaan qeybaha aad keentaa darajo kaafi si aad u baasto.

'Dariiqa isku filnaanta'

Waxaad qaadeysaa 'jidka iskufilnaan nafsi' haddii ay degmada u aragto inaad si fiican isku dabiri karto Nederlaan. Waxaa wadahadalka degmada uu qofka kuu qaabilsan uu xadidaayaa inaad baastay.

Looma baahna inaad imtixaan sameyso. Laakiin waa sameyn kartaa. Imtixaanka si iqtiyaari ah ayaa u sameyn kartaa

 • Luqada Nederlaanka (ku hadalka, qorista, maqalka iyo aqriska)

 • Imtixaanka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'Aqoonta Bulshada Nederlaan'(KNM)

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka dib 1 janaayo 2022