Warbixin
Canshuurta Nederlaan
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 2/26/2024, 9:33 GH

Boggan waxaa ka heleysaa warbixin dheeraad ee sameynta DigiD iyo noocyada kala duwan ee canshuurta Nederlaan

Samey canshuur celinta mushaharkaaga

Bil kasta waxaad bixinaysaa cashuurta mushaharka iyo tabarucaada badbaadada bulshada ee mushaharkaaga, cayrta ama hawlgabka. Sannadka soo socda waxaad xaraynaysaa canshuur celinta sannadkii la soo dhaafay. Sidan, maamulka canshuuraha ayaa xisaabin kara in lacagta aad ku bixisay canshuurta mushaar bixinta iyo khidmadaha ay sax tahay iyo in kale. Tan ayaa markaa la xallin doonaa oo dib ayaa laguu soo celin doonaa lacagtaada ama waxaad bixin doontaa lacag dheeraad ah. Habkaan waxaan ugu yeernaa 'canshuur celinta'..

Haddii aad warqad ka heshay maamulka canshuuraha oo sheegaysa in aad xareyso canshuur celinta, waa in aad sidaas sameysaa. Haddii aanad helin warqad, tani lagama maarmaan maaha. Waxaad ku xareyn kartaa canshuur celinta

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
DigiD
. Haddii aad u baahan tahay caawimo, weydii degmada aad joogto iyo/ama Ururka qaxootiga caawiya hay'ad ku taageerto.

La xariirka VluchtelingenWerk Nederlaan
Warbixinta la xariirka iyo saacadaha qaabilaada ee VluchtelingenWerk Nederland waxaa ka heleysaa boggan.

Dhimista canshuurta mushaharka

Haddii aad u shaqeyso sahqo siiye, waxaad xaq u leedahay dhimista canshuurta. Markaa dhimistaa awgeed ayaa canshuur yar bixineysaa oo mushaharka lagu siinaayo uu badanaayaa. Ka dhimistannwaxaad ka weydiisan kartaa shaqo siiyahaaga. Haddii aad dhowr shaqo siiye aad u shaqeyso, markaa hal shaqo siiye keliya ayaa dhimista canshuurta ka weydiisan kartaa.

Canshuuraha degmada

Haddii aad guri madaxbanaan aad ijaarato, waxaa suura gal ah inaad bixineyso canshuuraha degmada. Inta canshuurta iyo xadka uu yahay degmo walba waa kala duwan yahay

Duruufaha qaarkood, cashuurta dawladda hoose waa la dhimi karaa ama waa laga dhaafi karaa. Degmada ayaa qiimeyn doonta haddii aad xaq u leedahay dhimis ama cafis. Qiimayntani way ku kala duwanaan kartaa degmo kasta. Degmada waxey fiirin doontaa daqligaaga iyo hantidaada iyo waxey ka xisaabinaayaan waxa aad bixin karto. Ma u baahan tahay warbixin dheeraad ku saabsan dhimista ama cafinta canshuuraha degmada? La xariir degmadaada.

Qodobkan ma ku caawiyay?