زندگی در هلند بدون مجوز اقامت

اگر اجازه اقامت پناهندگی دریافت نمی کنید، می توانید بدون مجوز اقامت در هلند زندگی کنید. زندگی غیرقانونی سخت است. در این صفحه اطلاعاتی در مورد سرپناه، درآمد و مراقبت های بهداشتی خواهید یافت.

نکات برجسته

.