روال پناهندگی

هنگامی که برای پناهندگی در هلند درخواست می کنید، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر. در زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد روند پناهندگی، زمان انتظار و حقوق خود را بخوانید.

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.

Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

شرایط برای دریافت مجوز اقامت پناهندگی

در صورت داشتن شرایط می توانید در هلند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می توانید به درستی توضیح دهید که چه دلیلی برای درخواست پناهندگی دارید.

Een man die een document leest

در انتظار مصاحبه دوم با IND

پس از اولین مصاحبه با اداره مهاجرت و تابعیت (IND)، باید منتظر مصاحبه دوم باشید. از زمان انتظار برای آماده سازی استفاده کنید. زمان انتظار به طور متوسط ​​بیش از 1 سال است.

Een brief die in de brievenbus wordt gestopt

مدارک را به IND تحویل دهید

در طول پروسه پناهندگی خود اسنادی را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تحویل می دهید. این اسناد داستان پناهندگی شما را ثابت می کند. بخوانید که کدام اسناد را باید تحویل دهید و چگونه می توان آنها را ارسال کنید.

Een brief van de IND

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم را اینجا بخوانید.

Een groepje mensen staat voor de rechbank

درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ اطلاعات در مورد درخواست تجدید نظر به دادگاه هلند را در اینجا بخوانید.

Vlag van de Europese Unie

پروسه دوبلین

اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) ممکن است تصمیم بگیرد که یک کشور اروپایی دیگر باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. سپس وارد پروسه دوبلین می شوید. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد پروسه دوبلین را بخوانید.

Twee mensen in een overleg met dossiers

کشور مبدا امن

اگر از کشوری هستید که به نظر دولت هلند امن است، درخواست پناهندگی شما در یک روند سریع بررسی می شود. این روش با روش پناهندگی عمومیپ پناهندگی در هلند (AA) متفاوت است. شانس زیادی وجود دارد که اداره خدمات مهاجرت و تابعیت هلند (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کند.

Man zit achter een bureau in een kamer in een opvanglocatie

روند تمدید شده پناهندگی

آیا IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز دارد؟ سپس وارد روند پناهندگی تمدید شده (VA) میشوید، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.