کار

شما دوست دارید در هلند هرچه زودتر وارد کار شوید تا بتوانید برای خود و خانواده تان درآمدی کسب کنید. یا برای اینکه مشغول باشید و تجربه کسب کنید، دوست دارید کار داوطلبانه یا کارآموزی کنید. در این صفحه اطلاعات بیشتر در مورد کار برای کسانی که درخواست پناهندگی داده اند و کارت W-document یکساله دارند، را می توان مطالعه نمود.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.