کار

شما می خواهید هرچه زودتر در هالند کار پیدا کنید تا بتوانید برای خود و خانواده تان درآمدی کسب کنید. و آیا می خواهید کار داوطلبانه کنید یا کارآموزی کنید. برای اینکه مشغول شوید و تجربه کسب کنید. در صورتی که درخواست پناهندگی نموده اید و دارنده کارت W-document یکساله هستید، اطلاعات بیشتر در مورد اشتغال را در اینجا بخوانید.

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.

Vrouw aan het werk als pizzabakker

کارآموزی با مدرک W-document یکساله

آیا در هلند درخواست پناهندگی داده اید، اما آیا هنوز مجوز اقامت پناهندگی ندارید؟ سپس در صورت لزوم می توانید یک دوره کارآموزی برای تحصیل خود انجام دهید. ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

Twee mensen aan het werk in een moestuin

کار داوطلبانه با W-document یکساله

در صورت درخواست پناهندگی و داشتن W-document به مدت 1 سال، می توانید کار داوطلبانه انجام دهید. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه داوطلب شدن را اینجا بخوانید.

Man achter een laptop in een café

کار پیدا کردن با W-document یکساله

آیا هنوز منتظر اجازه اقامت پناهندگی هستید، اما آیا دوست دارید در هالند کار کنید؟ در این صفحه اطلاعات بیشتری در مورد نحوه یافتن کار پیدا خواهید کرد.

Twee mensen die elkaar de hand schudden

درخواست کار با W-document یکساله

آیا شما (هنوز) مجوز اقامت پناهندگی ندارید، اما می خواهید برای یک شغل جدید درخواست دهید؟ در این صفحه می توانید نحوه عملکرد درخواست کار در هلند را مطالعه کنید.

Meerdere mensen aan het overleggen aan een tafel

حقوق و تعهدات کار با سند W-document با اعتبار یکساله

به عنوان یک کارمند، تعدادی حقوق و تعهدات دارید که شما و کارفرمایتان باید از آنها پیروی کنید. در اینجا می توانید قوانین مهم را بخوانید.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.