کار

شما می خواهید هرچه زودتر در هالند کار پیدا کنید تا بتوانید برای خود و خانواده تان درآمدی کسب کنید. و آیا می خواهید کار داوطلبانه کنید یا کارآموزی کنید. برای اینکه مشغول شوید و تجربه کسب کنید. در صورتی که درخواست پناهندگی نموده اید و دارنده کارت W-document یکساله هستید، اطلاعات بیشتر در مورد اشتغال را در اینجا بخوانید.

مطالب

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.