پول
اگر روند پناهندگی شما در هلند هنوز جریان دارد، مستحق دریافت پول از طرف دولت می باشید. به این می گویند کمک هزینه غذا و زندگی. این یک نوع کمکی است که از دولت دریافت می کنید. اطلاعات بیشتر در مورد آن و مسائل مالی دیگر را در اینجا بخوانید.

اطلاعات
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟