Mensen stappen in een vliegtuig
Bron: Longxiang Qian
Informatie
Gedwongen terugkeer naar je land van herkomst
Laatst gewijzigd: 22-3-2024 14:05

Als je niet zelfstandig terugkeert naar je land van herkomst, kan de Nederlandse overheid je gedwongen terugsturen. Wanneer je gedwongen wordt uitgezet krijg je nauwelijks of geen geld of ondersteuning. Op deze pagina lees je meer over gedwongen terugkeer.

Asielaanvraag afgewezen

Als de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
jouw asielaanvraag afwijst, neemt de overheidsinstantie
Klik hier voor extra uitleg
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
contact met je op over vertrek naar je land van herkomst. Dit betekent niet dat je Nederland direct moet verlaten.

Gaat jouw advocaat in beroep tegen de uitspraak van de IND? Vaak mag je de beslissing van de rechter in Nederland afwachten.

Zelfstandige terugkeer

Heeft de IND jouw asielaanvraag definitief afgewezen? Dan krijg je hierover een brief. Dit heet de 'beschikking'.

Dit betekent dat je van de Nederlandse overheid moet terugkeren naar je land van herkomst. Als je ervoor kiest om terug te keren, kun je ondersteuning krijgen van verschillende organisaties.

Gedwongen terugkeer

Kies je ervoor om niet mee te werken aan de terugkeer naar je land van herkomst? Dan kan de Nederlandse overheid een borgsom opleggen die je weer terugkrijgt als je vertrekt.

Als de overheid denkt dat je van plan bent illegaal in Nederland te blijven, kun je in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Dit betekent dat je in een soort gevangenis moet verblijven tot je gedwongen naar je land van herkomst wordt gebracht.

De reis

Gedwongen vertrek gebeurt meestal per vliegtuig via reguliere vluchten. Soms wordt er een speciale vlucht voor ingezet. Bijvoorbeeld als veel mensen uit hetzelfde land tegelijkertijd terugkeren naar hun land van herkomst.

Als er aanwijzingen zijn dat jij je tegen de uitzetting gaat verzetten, begeleiden medewerkers van de

Klik hier voor extra uitleg
Koninklijke Marechaussee
jou tijdens je reis. Soms gaat een medewerker van DT&V mee in het vliegtuig om te begeleiden. Bijvoorbeeld bij minderjarigen.

Weinig tot geen ondersteuning bij gedwongen terugkeer

Mogelijkheden voor herintegratieondersteuning zijn beperkt als je gedwongen terugkeert naar je land van herkomst. In sommige situaties kun je een herintegratieondersteuning krijgen. Die ondersteuning bestaat uit spullen en/of hulp met een maximale waarde van € 1.000,-.

Zelfstandig terugkeren naar je land van herkomst
Je bepaalt zelf of je wel of niet wilt terugkeren naar je land van herkomst. Op deze pagina lees je meer over zelfstandige terugkeer.
Wat vind je van dit artikel?