• Start
  • In beroep tegen de beslissing van de IND
Een groepje mensen staat voor de rechbank
Bron: Google images

In beroep tegen de beslissing van de IND

Laatst gewijzigd: 9-4-2024 15:46
Deel dit artikel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft jouw asielaanvraag afgewezen. Wat kun je doen als je het niet eens bent met deze afwijzing? Lees hier over in beroep gaan bij de Nederlandse rechtbank.

Zo ga je in beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing van de

Klik hier voor extra uitleg
IND
kan je advocaat in beroep gaan bij de rechtbank. Bespreek met je advocaat of je dit wilt. Als je advocaat in beroep gaat, besluit de rechter of de beslissing van de IND terecht is of niet. De rechter besluit niet of je een verblijfsvergunning krijgt, maar beoordeelt of de IND de procedure op de goede manier heeft uitgevoerd.

Als rechter besluit dat de IND de procedure niet goed heeft uitgevoerd, moet de IND een nieuwe beslissing nemen. Als de rechter besluit dat de IND de procedure wel goed heeft uitgevoerd, moet je Nederland verlaten. Of je kunt opnieuw een asielaanvraag indienen.

In hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kan je advocaat in hoger beroep bij de

Klik hier voor extra uitleg
Raad van State
. Bespreek met je advocaat of je dit wilt. De IND kan ook in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Helpt dit artikel jou?