Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)In beroep tegen de beslissing van de IND

Laatst gewijzigd: 20-3-2023 09:51

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft jouw asielaanvraag afgewezen. Wat kun je doen als je het niet eens bent met deze afwijzing? Lees hier over in beroep gaan bij de Nederlandse rechtbank.

Zo ga je in beroep

Ben je het niet eens met de beslissing van de

IND
? Dan kan je advocaat in beroep gaan bij de rechtbank. Bespreek met je advocaat of je dit wilt.

Heb je besloten dat je in beroep wilt gaan? Als je advocaat in beroep gaat, besluit de rechter of de beslissing van de IND terecht is of niet. De rechter besluit niet of je (alsnog) een verblijfsvergunning krijgt, maar beoordeelt of de IND de procedure op de goede manier heeft uitgevoerd.

De rechter besluit dat de IND de procedure niet goed heeft uitgevoerd

Dan moet de IND een nieuwe beslissing nemen. De IND moet dan opnieuw je vluchtverhaal en je documenten onderzoeken. Vaak krijg je opnieuw een gesprek met de IND.

De rechter besluit dat de IND de procedure goed heeft uitgevoerd

Dan moet je Nederland verlaten of kun je opnieuw een asielaanvraag indienen.

In hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kan je advocaat in hoger beroep bij de

Raad van State
. Dit moet binnen 1 week na de uitspraak van de rechter.  Bespreek met je advocaat of je dit wilt. De IND kan ook in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.