• Home
  • Er komen nieuwe Europese regels voor asiel en migratie
Een foto van het Europees Parlement in Brussel, België.
Bron: Wikimedia Commons
Nieuws
Er komen nieuwe Europese regels voor asiel en migratie
Gepubliceerd op: 24-1-2024 14:54

De landen van de Europese Unie (EU) zijn het In december 2023 eens geworden over nieuwe regels voor asiel en migratie. Dit artikel legt uit om welke regels het gaat. En wat de gevolgen voor jou zijn.

De EU-landen werken samen om vluchtelingen van over de hele wereld op te vangen. Maar de Europese landen van de EU zijn niet tevreden over hoe deze samenwerking nu gaat.

De landen willen bijvoorbeeld strengere regels over welke vluchtelingen Europa binnen kunnen komen via de buitengrenzen, bijvoorbeeld via Griekenland of Italië.

De nieuwe Europese regels gelden op zijn vroegst in 2026

De EU is het op 23 december 2023 eens geworden over de manier waarop ze de samenwerking willen verbeteren. Echte nieuwe regels zijn er nog niet.

Nu gaan de Europese landen met elkaar overleggen over welke regels precies nodig zijn. Als deze overleggen goed gaan, worden de nieuwe regels pas in 2026 ingevoerd. Tot die tijd veranderen de regels van de EU niet.

Dit zijn de plannen van de EU 

Lees hieronder wat de belangrijkste plannen zijn van de EU voor asiel en migratie:

Snellere beoordeling van mensen die naar Europa vluchten
Een andere procedure voor mensen uit veilige landen
EU-landen kunnen kiezen of ze asielzoekers opvangen
De EU wil een nieuw Dublin-systeem

Deze plannen moeten nog goedgekeurd worden door het Europese rechtssysteem

Voordat deze plannen regels worden, moeten het Europese Parlement en de lidstaten van de EU de plannen goedkeuren. Op 6 juni 2024 vinden Europese verkiezingen plaats. De EU zegt dat deze nieuwe regels voor migratie en asiel worden bekeken voor de verkiezingen.

Voor de Europese verkiezingen wordt dus bekend welke plannen in de Europese wet worden gezet.

Dit zijn de mogelijke gevolgen als de nieuwe regels worden ingevoerd

Door de nieuwe regels wordt het vanaf 2026 misschien moeilijker om asiel aan te vragen in Europa. Ook wordt de kans groter dat vluchtelingen uit een veilig land worden opgesloten aan de grenzen. En dat de asielprocedures in Europa nog langer gaan duren.

Maar deze gevolgen hangen af van hoe en wanneer de nieuwe plannen worden ingevoerd. En of deze plannen ingevoerd mogen worden binnen het rechtssysteem van de EU.

Wat vind je van dit artikel?