• Home
  • Nieuwe wet aangenomen voor betere asielopvang in Nederland
Een man wacht in een asielopvanglocatie.
Bron: VluchtelingenWerk Nederland / Goedelle Monnens
Nieuws
Nieuwe wet aangenomen voor betere asielopvang in Nederland
Gepubliceerd op: 24-1-2024 15:34

Er is een nieuwe wet aangenomen die de asielopvang in Nederland moet verbeteren. Door deze wet moeten er genoeg opvangplekken komen in Nederlandse gemeenten om alle vluchtelingen op te vangen. De wet gaat in op 1 februari 2024.

Er zijn al een tijd te weinig opvangplekken in Nederland voor mensen die asiel aanvragen. Ook is er te weinig plek voor mensen met een verblijfsvergunning asiel die nog geen huis hebben gekregen.

Hierdoor zijn opvanglocaties vaak te vol. Ook worden er noodlocaties gebruikt die niet geschikt zijn voor opvang. Zoals tenten en evenementenhallen. En moeten mensen verhuizen van de ene tijdelijke plek naar de andere.

Niet genoeg opvangplekken en onveilige situatie in Ter Apel
Op deze pagina lees je over het tekort aan opvangplekken in Nederland en de slechte omstandigheden in Ter Apel.

Gemeenten worden verplicht om opvangplekken te regelen

Het

Klik hier voor extra uitleg
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
vraagt gemeenten al lange tijd om meer opvangplekken te regelen. Maar veel gemeenten doen dat niet, omdat dit niet hun verantwoordelijkheid is. Met de nieuwe wet, die op dinsdag 23 januari 2024 is aangenomen, worden gemeenten verantwoordelijk voor opvang.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan gemeenten door de nieuwe wet verplichten om mensen op te vangen. Hoeveel mensen een gemeente moet opvangen, hangt af van het aantal inwoners van die gemeente. Grotere gemeenten moeten meer mensen opvangen dan kleinere gemeenten. Zo wordt de opvang eerlijk verdeeld. Ook kunnen gemeenten en inwoners zich zo beter voorbereiden op de opvang.

Gemeenten mogen met elkaar samenwerken om het aantal opvangplekken te regelen

Niet alle gemeenten hoeven een opvangcentrum te hebben. Gemeenten in een provincie kunnen samen een plan maken. Zo kan de ene gemeente meer opvangplekken regelen, waardoor een andere gemeente niets hoeft te doen.

Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze de opvang organiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld:

  • Een groot opvangcentrum bouwen (voor meer dan 100 personen).

  • Meerdere kleinschalige opvanglocaties bouwen (voor minder dan 100 personen).

  • Meer mensen met een verblijfsvergunning een huis geven in hun gemeente dan ze minimaal moeten.

De staatssecretaris voor asiel kan ingrijpen als het plan van de provincie niet goed werkt. De staatssecretaris kan gemeenten dan verplichten meer plekken te regelen.

De nieuwe regels zorgen niet meteen voor nieuwe opvangplekken

Het duurt even voordat de nieuwe regels echt iets veranderen. De wet gaat in op 1 februari 2024, maar gemeenten hebben dan eerst 9 maanden om met een plan te komen en te overleggen. Voorlopig zullen er dus nog steeds tijdelijke opvanglocaties nodig zijn. En de omstandigheden worden ook niet meteen beter.

De staatssecretaris hoopt dat er snel nieuwe opvanglocaties komen. Maar het kan nog jaren duren voordat alles echt goed geregeld is.

Dit kun je doen als je ontevreden bent over de opvang
Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je ontevreden bent over de opvang van het COA. Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan met het COA of de gemeente, klagen of protesteren.

Toekomst van de wet nog onzeker door coalitieonderhandelingen

Veel politieke partijen zijn blij met de nieuwe wet. En het COA ook en veel gemeenten ook. Maar sommige politieke partijen zijn tegen de nieuwe wet. Bijvoorbeeld de PVV, VVD, NSC en BBB. Zij onderhandelen sinds de uitslag van de landelijke verkiezingen met elkaar over een nieuwe regering.

Als deze partijen samen een regering gaan vormen, kan dit gevolgen hebben voor de wet.  Een nieuwe overheid kan de wet niet meteen weghalen, maar ze kunnen wel de wet aanpassen. Of anders uitvoeren dan nu is bedacht door de huidige regering.

Wat vind je van dit artikel?