Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Man in gesprek met een vrouw bij de aanmeldlocatie in Ter Apel

Asiel aanvragen in Ter Apel

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 12:13
Deel dit artikel

Op dit moment duurt de aanmelding in Ter Apel ongeveer 7 tot 10 dagen. Daarna duurt het ongeveer 8 tot 12 weken tot je eerste gesprek bij de IND. Dit heet het 'aanmeldgehoor'. Door drukte is er niet genoeg plek in de opvang in Ter Apel. Daarom word je soms met de bus naar een crisisnoodopvang gebracht. Je verblijft hier 7 tot 10 dagen. Je wordt daarna teruggebracht naar Ter Apel om je aanmelding af te maken.

Stap 1: registreer je bij de IND
Stap 2: identificatie door de AVIM

Let op! De rest van de procedure op deze pagina geldt niet voor jou als:

  • je uit een land komt dat volgens de Nederlandse overheid veilig is. Dan bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat je een andere procedure krijgt. De rest van de procedure op deze pagina geldt niet voor jou.

  • de AVIM ziet dat je eerder in een ander Europees land bent geregistreerd. Dan bepaalt de IND dat je een andere procedure krijgt: de Dublinprocedure. De rest van de procedure op deze pagina geldt niet voor jou.

  • als je jonger bent dan 18 jaar en zonder je ouders of verzorgers in Nederland bent, ga je naar een opvang speciaal voor alleenstaande kinderen. Dit heet een procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In die opvang is er iemand die voor je zorgt en je helpt van de organisatie Nidos. Deze persoon heet een voogd. Deze persoon is verantwoordelijk voor jou als je ouders of verzorgers niet in Nederland zijn. 

  • als je jonger bent dan 13 jaar en zonder je ouders of verzorgers in Nederland bent. Je gaat dan naar een pleeggezin. Nidos regelt een pleeggezin voor je.

Stap 3: het aanmeldgehoor bij de IND
De wachttijd
Dit gebeurt er tijdens de wachttijd

De IND moet binnen 15 maanden beslissen over jouw asielaanvraag

Nadat je jouw asielaanvraag hebt ondertekend, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) binnen 15 maanden een beslissing nemen. Dit heet de undefinedbeslistermijnundefined van de IND. Dit is een belangrijke termijn die bepaald is in de wet. Soms lukt het de IND niet om binnen 15 maanden te beslissen.

Je kunt de IND dan een laatste kans geven om binnen 2 weken te beslissen over jouw asielaanvraag. Dit heet undefinedin gebreke stellenundefined. Je kunt dit doen door een brief te sturen aan de IND of via een formulier. Beslist de IND niet binnen 2 weken? Dan moet de IND een boete betalen. Dit heet een undefineddwangsomundefined. Je kunt hiervoor in beroep gaan bij de rechter.

Na je registratie bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) moet je wachten op het eerste gesprek bij de IND. Dit heet het undefinedaanmeldgehoorundefined. Op dit moment duurt het 8 tot 12 weken voordat je het aanmeldgehoor bij de IND hebt. Je verblijft in de Centrale Opvanglocatie (COL) in Ter Apel of in een (crisis)noodopvang ergens anders in Nederland. Je krijgt hier een slaapplaats, eten, medische zorg en begeleiding.

Let op: de uitnodiging voor het aanmeldgehoor krijg je vaak via e-mail. Als je je V-nummer invult op de website van het COA kun je zien of je post hebt ontvangen op jouw opvanglocatie. Soms hangt er een lijst bij de receptie van jouw opvanglocatie met de V-nummers van mensen die post hebben ontvangen.

Heeft dit artikel jou geholpen?