Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Een vrouw op haar telefoon in een opvanglocatie

Hier verblijf je tijdens de asielprocedure

Laatst gewijzigd: 3-2-2024 18:26
Deel dit artikel

Tijdens de asielprocedure verblijf je in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Soms is er te weinig plek in normale opvanglocaties. Je moet dan misschien in een tijdelijke opvang verblijven.

Tijdens je aanmelding verblijf je in de opvang in Ter Apel

Dit heet de centrale opvanglocatie. Er is maar 1 centrale opvanglocatie in Nederland. Op dit moment is er vaak niet genoeg plek in de centrale opvang in Ter Apel. Daarom word je tijdens de aanmelding soms naar een

Klik hier voor extra uitleg
tijdelijke opvang
in Zoutkamp gebracht. Je wordt teruggebracht naar Ter Apel of Budel om je aanmelding af te maken.

Je verblijf na aanmelding

Na je aanmelding bij de politie (

Klik hier voor extra uitleg
afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, AVIM
) word je naar een opvang gebracht op een andere plek in Nederland. Hier verblijf je tijdens de asielprocedure. Het
Klik hier voor extra uitleg
COA
regelt vervoer naar de
Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
als dat nodig is. Het kan zijn dat je verhuist tussen verschillende opvanglocaties in Nederland.

Door de drukte is er niet genoeg plek in de normale opvanglocaties. Daarom word je soms naar een tijdelijke opvang gebracht. In de tijdelijke opvang zijn minder voorzieningen dan in een normale opvang. Het kan zijn dat je van tijdelijke opvanglocatie wisselt.

Je verblijf na de asielprocedure

Na de asielprocedure ga je naar een

Klik hier voor extra uitleg
asielzoekerscentrum (AZC)
. Je gaat naar een AZC als:

  • je een verblijfsvergunning hebt gekregen en wacht op een woning. Je hebt recht op opvang totdat de gemeente een huis voor je gevonden heeft.

  • je in de Verlengde Asielprocedure (VA) zit.

  • de IND jouw asielaanvraag heeft afgewezen. Je mag nog 28 dagen in een AZC blijven.

Let op: ben je tussen de 13 en 18 jaar oud en zonder ouders of verzorgers in Nederland? Dan ga je naar een speciale opvang voor kinderen. Ben je jonger dan 13 jaar en zonder ouders of verzorgers in Nederland? Dan ga je naar een pleeggezin.

Klik hier voor extra uitleg
Nidos
regelt een pleeggezin voor je.

Deze organisaties zijn aanwezig in de opvang

In de opvang zijn meestal het

Klik hier voor extra uitleg
COA
,
Klik hier voor extra uitleg
Trigion
,
Klik hier voor extra uitleg
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)
en
Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
aanwezig. In tijdelijke opvanglocaties zijn soms niet dezelfde organisaties aanwezig als op een normale opvanglocaties.

Helpt dit artikel jou?