Een vrouw op haar telefoon in een opvanglocatie
Informatie
Hier verblijf je tijdens de asielprocedure
Laatst gewijzigd: 15-7-2024, 07:02

Tijdens de asielprocedure verblijf je in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Soms is er te weinig plek in normale opvanglocaties. Je moet dan misschien in een tijdelijke opvang verblijven. Wanneer je asielverzoek wordt goedgekeurd, mag je in Nederland blijven. Je komt dan in aanmerking voor een huis.

Tijdens je aanmelding verblijf je in de opvang in Ter Apel

Dit heet de centrale opvanglocatie. Er is maar 1 centrale opvanglocatie in Nederland. Op dit moment is er vaak niet genoeg plek in de centrale opvang in Ter Apel. Daarom word je tijdens de aanmelding soms naar een

tijdelijke opvang
in Zoutkamp gebracht. Je wordt teruggebracht naar Ter Apel of Budel om je aanmelding af te maken.

Je verblijf na aanmelding

Na je aanmelding bij de politie (

afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, AVIM
) word je naar een opvang gebracht op een andere plek in Nederland. Het
COA
regelt vervoer naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
als dat nodig is. Het kan zijn dat je verhuist tussen verschillende opvanglocaties in Nederland.

Door de drukte is er niet genoeg plek in de normale opvanglocaties. Daarom word je soms naar een tijdelijke opvang gebracht. In de tijdelijke opvang zijn minder voorzieningen dan in een normale opvang. Het kan zijn dat je van tijdelijke opvanglocatie wisselt.

Lees hier meer over het wonen in een tijdelijke opvang:

Ik verblijf in een tijdelijke opvang
Door de drukte is er niet genoeg plek in de normale opvanglocaties. Daarom word je soms naar een tijdelijke opvang gebracht.

Je kunt tijdens de asielprocedure misschien logeren bij familie of vrienden. Lees er hier meer over

Je mag nu tijdelijk logeren bij bekenden als je asiel hebt aangevraagd
In dit artikel lees je hoe je logeerregeling van het COA werkt voor mensen die asiel hebben aangevraagd. Je mogelijke gast moet bij het COA aangeven bij jou te willen logeren.
 

Deze organisaties zijn aanwezig in de opvang

In de opvang zijn meestal het

COA
,
Trigion
,
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)
en
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
aanwezig. In tijdelijke opvanglocaties zijn soms niet dezelfde organisaties aanwezig als op een normale opvanglocaties.

MyCoa
Op de website van het COA vind je informatie over welke organisaties aanwezig zijn op jouw opvanglocatie en de openingstijden

Dit kun je doen als je ontevreden bent over de opvang
Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je ontevreden bent over de opvang van het COA. Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan met het COA of de gemeente, klagen of protesteren.

Je hebt als asielzoeker in Nederland geen recht op een huis

Pas wanneer je een verblijfsvergunning krijgt omdat je asielaanvraag is goedgekeurd, kun je een huis krijgen. Maar ook dan kan het nog lang duren. Want er zijn veel mensen die aan het wachten zijn op een huis. Ook Nederlanders. Je komt dus op een wachtlijst. Zolang je nog geen huis hebt, woon je in een opvanglocatie van het COA.

Je verblijf na de asielprocedure

Na de asielprocedure ga je naar een

asielzoekerscentrum (AZC)
. Je gaat naar een AZC als:

  • je een verblijfsvergunning hebt gekregen en wacht op een woning. Je hebt recht op opvang totdat de gemeente een huis voor je gevonden heeft.

  • je in de Verlengde Asielprocedure (VA) zit.

  • de IND jouw asielaanvraag heeft afgewezen. Je mag nog 28 dagen in een AZC blijven.

Let op: ben je tussen de 13 en 18 jaar oud en zonder ouders of verzorgers in Nederland? Dan ga je naar een speciale opvang voor kinderen. Ben je jonger dan 13 jaar en zonder ouders of verzorgers in Nederland? Dan ga je naar een pleeggezin.

Nidos
regelt een pleeggezin voor je.

Wat vind je van dit artikel?