Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Vlag van de Europese Unie

Bron: De Europese vlag

De Dublinprocedure

Laatst gewijzigd: 30-8-2023 11:16
Deel dit artikel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan besluiten dat een ander Europees land jouw asielaanvraag moet behandelen. Je gaat dan de Dublinprocedure in. Lees hier meer over hoe de Dublinprocedure verloopt.

De politie onderzoekt of een ander Europees land jouw asielaanvraag moet behandelen

Tijdens je aanmelding in Ter Apel stelt de politie vragen over je identiteit en je gezinsleden. De politie controleert ook of jouw vingerafdrukken in

Klik hier voor extra uitleg
EURODAC of EU-VIS
. Dan heb je eerder in een ander Europees land asiel aangevraagd.

Heb je eerder in een ander Europees land asiel aangevraagd? Dan moet dit land jouw asielaanvraag behandelen. Dit hebben Europese landen afgesproken. Deze afspraak heet de

Klik hier voor extra uitleg
Dublinverordening
.

Vraag je voor het eerst asiel aan in Nederland? Ook dan kijkt de

Klik hier voor extra uitleg
IND
of een ander Europees land jouw asielaanvraag moet behandelen. Bijvoorbeeld omdat:

 • je gezinsleden hebt die asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land of daar een verblijfsvergunning hebben.

 • je een (verlopen) visum of verblijfsvergunning hebt voor een ander land. Bijvoorbeeld om te studeren.

 • je Europa illegaal bent ingereisd via een ander land.

Je krijgt een gesprek met de IND

Je krijgt 1 gesprek met de IND. Dit gesprek heet het Dublingehoor. De IND vertelt dat je in een ander Europees land bent geregistreerd. De IND stelt hier vragen over. De IND stelt geen vragen over je vluchtverhaal. Tijdens het gesprek kun je vertellen waarom je vindt dat Nederland jouw asielaanvraag moet behandelen. De IND maakt een rapport van het gesprek.

Er is een tolk die jouw taal spreekt bij het gesprek met de IND

De medewerker van de IND stelt de vragen in het Nederlands. De tolk vertaalt deze voor jou. De tolk vertaalt ook jouw antwoorden naar het Nederlands. De tolk komt uit jouw land van herkomst, is onafhankelijk, werkt niet bij de IND en heeft geen invloed op de beslissing over jouw asielaanvraag. Doordat tolken het heel druk hebben, kan het gebeuren dat je een tolk krijgt die een ander dialect spreekt. Zeg het meteen als de tolk en jij elkaar niet goed kunnen verstaan. Want het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan omdat de tolk en jij elkaar niet goed begrijpen.

Je mag tijdens het aanmeldgehoor vragen naar een tolk die in jouw dialect spreekt en vragen om een tolk van je eigen geslacht.

De IND dient een verzoek in bij het Europese land

De IND moet een verzoek indienen bij het andere Europese land om jouw asielaanvraag te behandelen. Het andere Europese land doet onderzoek naar het verzoek en reageert op de IND. Het land kan het verzoek afwijzen. De IND kan dan een verzoek tot heroverweging indienen. Dit betekent dat het andere Europese land opnieuw onderzoek moet doen.

De IND is van plan om jouw asielaanvraag niet te behandelen

Als de IND vindt dat een ander Europees land verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag krijg je een brief. Hierin staat dat de IND van plan is om jouw asielaanvraag niet in behandeling te nemen. Deze brief heet het voornemen van de IND. Vindt de IND dat Nederland verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag? Dan behandelt de IND jouw aanvraag verder in de algemene asielprocedure.

Jouw reactie op het voornemen van de IND

Je bespreekt het voornemen van de IND met je advocaat. De advocaat kan met een brief reageren op het voornemen. In deze brief kan de advocaat vertellen waarom je het niet eens bent met het voornemen. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat.

De IND neemt een definitieve beslissing

Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of het voornemen moet worden aangepast. Vindt de IND nog steeds dat het andere Europese land verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag? Dan krijg je hierover een brief. In deze brief staat de definitieve beslissing van de IND.

Overdracht naar ander Europees land

Je moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden worden overgedragen aan het Europese land dat verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag. Je hebt recht op opvang in Nederland tot de overdracht. Je kunt op 3 manieren worden overgedragen naar het andere Europese land:

 1. Je kunt zelf naar het andere land terugkeren. Als je zelfstandig wil vertrekken kun je contact opnemen met de

  Klik hier voor extra uitleg
  Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
  .

 2. Een Nederlandse ambtenaar brengt je terug.

 3. Een ambtenaar van het andere Europese land brengt je terug.

Let op: Nadat het andere land akkoord is met het verzoek van de IND om je terug te brengen, heeft Nederland 6 maanden om dit te doen. Dit kan langer duren als je in (hoger) beroep gaat.

In vreemdelingenbewaring na de Dublinbeslissing
Helpt dit artikel jou?