Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De Dublinprocedure

Laatst gewijzigd: 15-3-2023 12:00

De politie in Ter Apel ziet dat je eerder in een ander Europees land bent geregistreerd. Een ander Europees land moet jouw asielaanvraag behandelen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt dat je de Dublinprocedure in gaat.

Een ander Europees land is verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag als:

 • je voor het eerst asiel aanvraagt in dit land.

 • je Europa inreist via dit land.

 • je een visum hebt voor dit land.

Dit is een afspraak tussen Europese landen. Deze afspraak heet de undefinedDublinverordening’.

In Ter Apel onderzoekt de politie of een ander Europees land verantwoordelijk is voor je asielaanvraag. Door je identiteit te controleren. En te controleren of je vingerafdrukken in

EURODAC of EU-VIS
staan.

Het Dublingehoor met de IND

Je krijgt 1 gesprek met de

IND
. Dit gesprek heet het undefinedDublingehoorundefined. De IND vertelt dat je in een ander Europees land bent geregistreerd. De IND stelt hier vragen over. De IND stelt geen vragen over je vluchtverhaal. Tijdens het Dublingehoor kun je vertellen waarom je vindt dat Nederland jouw asielaanvraag moet behandelen. De IND maakt een rapport van het Dublingehoor.

Er is een tolk bij het gesprek die jouw taal spreekt

De medewerker van de IND stelt de vragen in het Nederlands. De tolk vertaalt deze voor jou. De tolk vertaalt ook jouw antwoorden naar het Nederlands. De tolk is onafhankelijk, werkt niet bij de IND en heeft geen invloed op de beslissing over je asielaanvraag.

Let op: Zeg het meteen als de tolk en jij elkaar niet goed kunnen verstaan. Het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan omdat de tolk en jij elkaar niet goed begrijpen.

Na het Dublingehoor neemt de IND een 1e beslissing

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De IND beslist dat Nederland verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag: De IND behandelt jouw aanvraag verder in de Algemene Asielprocedure (AA).

 2. De IND beslist dat een ander Europees land verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag: Je krijgt hierover een brief van de IND.Hierin staat dat je asielaanvraag niet in behandeling wordt genomen in Nederland en waarom. Je moet zelfstandig binnen 4 weken Nederland verlaten en terugkeren naar het andere Europese land. Als je dit niet doet word je overgedragen door de 

  Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
  . Je hebt recht op opvang in Nederland tot de overdracht.

Jouw reactie op de beslissing van de IND

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft 1 dag om in een brief op de IND te reageren. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat. Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast.

Overdracht naar ander Europees land

Je kunt op 3 manieren worden overgedragen naar het andere Europese land:

 1. Je kunt zelf naar het andere land terugkeren. Je moet dan binnen 10 dagen terugkeren.

 2. Een Nederlandse ambtenaar brengt je terug.

 3. Een ambtenaar van het andere Europese land brengt je terug.

Let op: je moet binnen 6 maanden nadat het andere Europese land het verzoek van de IND heeft ontvangen worden teruggebracht. Of binnen 6 maanden na de uitspraak van het (hoger) beroep. Dit heet de undefinedoverdrachtstermijnundefined.

Dit doet de IND na de Dublin beslissing

De IND moet zo snel mogelijk een verzoek tot overname of terugname bij het andere Europese land indienen. Het andere Europese land doet onderzoek naar het verzoek en reageert op de IND. Het land kan het verzoek afwijzen. Het land moet binnen 2 maanden op een verzoek tot overname reageren.

Wijst het andere Europese land het verzoek van de IND af? De IND kan dan een verzoek tot heroverweging indienen. Dit betekent dat het andere Europese land opnieuw onderzoek moet doen.

In vreemdelingenbewaring na de Dublin beslissing