Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Vliegtuig op een vliegveld

Aankomst met het vliegtuig

Laatst gewijzigd: 20-11-2023 08:26
Deel dit artikel

Je komt met het vliegtuig in Nederland aan. Als je op het vliegveld asiel aanvraagt, moet je de beslissing afwachten in een gesloten opvang bij het vliegveld Schiphol. Je blijft hier maximaal 28 dagen.

Stap 1: aankomst in de luchthaven

Nadat je aankomt op vliegveld Schiphol, meld je je aan bij de

Klik hier voor extra uitleg
Koninklijke Marechaussee (KMar)
. Je vertelt de KMar dat je asiel wilt aanvragen in Nederland. KMar geeft nooit aan de autoriteiten in je land van herkomst door dat je in Nederland asiel aanvraagt.

Stap 2: registratie bij KMar

  • KMar registreert je persoonlijke gegevens. Zoals je naam, geboortedatum en nationaliteit.

  • KMar neemt foto's van je en neemt je vingerafdrukken af.

  • KMar doorzoekt je kleding en je bagage en neemt misschien je telefoon in beslag. Je krijgt een bewijs op papier als KMar documenten van je inneemt.

  • KMar stelt je vragen over je reisroute, of je eerder asiel hebt aangevraagd in Nederland of een ander Europees land en of je hier familieleden hebt.

  • Bij KMar onderteken je je asielaanvraag.

Stap 3: het eerste gesprek bij de IND

Je hebt het eerste gesprek met

Klik hier voor extra uitleg
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
. Tijdens het gesprek checkt de IND of je gegevens kloppen. De IND stelt vragen over jou, je vlucht naar Nederland en de reden(en) waarom je bent gevlucht. De IND vraagt in dit gesprek niet door over de redenen. Je krijgt in een 2e gesprek de kans om hier uitgebreid over te vertellen.

  • Het is heel belangrijk dat je in het 1e gesprek met de IND hetzelfde vertelt als in het 2e gesprek. Bijvoorbeeld over hoe lang je naar school bent gegaan en wanneer je bent gevlucht. Of over andere belangrijke data uit je leven. 

  • Vertel tijdens het gesprek eerlijk over je familieleden. Als je later gezinshereniging wilt aanvragen, kijkt de IND of je al over gezinsleden hebt verteld tijdens dit gesprek.

  • Tijdens alle gesprekken met de IND mag je aantekeningen meenemen. Je kunt een tijdlijn maken om belangrijke data te onthouden. Weet je een datum niet? Zeg dit dan eerlijk tegen de IND.

  • Tijdens het gesprek met de IND kun je documenten inleveren die jouw verhaal ondersteunen.

Er is een tolk die jouw taal spreekt bij het gesprek met de IND

De medewerker van de IND stelt de vragen in het Nederlands. De tolk vertaalt deze voor jou. De tolk vertaalt ook jouw antwoorden naar het Nederlands. De tolk komt uit jouw land van herkomst, is onafhankelijk, werkt niet bij de IND en heeft geen invloed op de beslissing over jouw asielaanvraag. Doordat tolken het heel druk hebben, kan het gebeuren dat je een tolk krijgt die een ander dialect spreekt. Zeg het meteen als de tolk en jij elkaar niet goed kunnen verstaan. Want het is belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan omdat de tolk en jij elkaar niet goed begrijpen.

Je mag tijdens het aanmeldgehoor vragen naar een tolk die in jouw dialect spreekt en vragen om een tolk van je eigen geslacht.

Stap 4: wachten in een gesloten opvang

Na je aanmelding word je naar een speciaal detentiecentrum voor vreemdelingen gebracht. Dit centrum heet Justitieel Complex Schiphol (JCS). Je kunt het JCS niet zelf verlaten tot je procedure klaar is. Je blijft maximaal 28 dagen in het JCS. Kwetsbare personen worden niet in het JCS geplaatst.

Soms is verder onderzoek naar jouw asielaanvraag nodig

Is er meer onderzoek nodig om een beslissing te nemen op jouw asielaanvraag? Dan duurt de procedure langer dan 28 dagen. Je gaat dan naar een open opvanglocatie in Nederland.

Dit gebeurt er tijdens de wachttijd

Tijdens de wachttijd voor je 2e gesprek met de IND kun je uitrusten en je voorbereiden.

1. Het is belangrijk dat je tijdens de wachttijd zoveel mogelijk documenten verzamelt die jouw identiteit en je vluchtverhaal ondersteunen.

2. Je krijgt voorlichting van

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
. VWN legt uit wat je te wachten staat tijdens de procedure. En wat je rechten en je plichten zijn. VWN kan je ook helpen met juridische ondersteuning. En met het verzamelen van documenten en bewijzen. Hulp van VWN is onafhankelijk en gratis.

3. Je krijgt misschien een tuberculose-test. Een verpleegkundige onderzoekt of je de ziekte tuberculose hebt. De verpleger maakt als het nodig is een röntgenfoto van je longen. Heb je tuberculose? Dan krijg je hier medicijnen voor.

Helpt dit artikel jou?