Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Mensen in een crisisnoodopvang in een gymzaal

Ik verblijf in een tijdelijke opvang

Laatst gewijzigd: 12-1-2024 11:51
Deel dit artikel

Je verblijft in een tijdelijke opvang omdat de normale opvang vol zit. Het is vaak niet duidelijk hoe lang je hier moet blijven. Soms verhuis je tussen meerdere tijdelijke opvanglocaties.

De tijdelijke opvang

De tijdelijke opvang heeft minder voorzieningen dan de normale opvang. De opvang is bijvoorbeeld een sporthal, een grote tent of een oude school die tijdelijk wordt gebruikt. Je slaapt er vaak met meerdere mensen in dezelfde ruimte (op een veldbed of in een stapelbed). De gemeente waar je verblijft is verantwoordelijk voor de opvang. Verblijft jouw gezinslid in een normale opvang en jij in een tijdelijke opvang? Meestal kun je niet verhuizen naar je gezinslid omdat er geen plek is.

Hier heb je recht op in de tijdelijke opvang

 • Een bed

 • Eten en drinken

 • Een pakket met verzorgingsproducten (zeep en shampoo)

 • Medische zorg

Je hebt ook recht op

Klik hier voor extra uitleg
leefgeld
als jouw asielprocedure officieel is begonnen. Dit is als je een uitnodiging hebt voor het tweede gesprek met de
Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
.

De voorzieningen in de tijdelijke opvang

 • Er is vaak wifi.

 • Er is vaak geen keuken om zelf te koken. Je krijgt maaltijden.

 • Er zijn minder activiteiten dan in de normale opvang. Soms kun je Nederlandse les volgen. Of vrijwilligerswerk doen. Geef aan bij de medewerkers van de opvang wat je wilt doen. Soms zijn er mogelijkheden.

 • Overdag mag je altijd van het terrein af. Zorg dat je bereikbaar bent voor post en telefoon over je asielprocedure. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

 • Heb je een uitnodiging van de IND voor een gesprek? Dan zorgt de opvang voor vervoer. Je hoeft dit niet zelf te betalen.

 • Je mag ongeveer 20 kilo spullen bij je hebben in de tijdelijke opvang.

Let op: als je nog geen asiel hebt aangevraagd (en dus nog geen V-nummer hebt), ben je niet verzekerd. Geef dit aan bij het spreekuur van

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk (VWN)
of het
Klik hier voor extra uitleg
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
in de opvang. Zij melden dit. Je krijgt dan zo snel mogelijk een uitnodiging voor je registratie.

Kinderen in de tijdelijke opvang

 • Alle kinderen onder de 18 jaar hebben recht op onderwijs. In de tijdelijke opvang is er soms geen onderwijs voor kinderen. Dit komt meestal door een tekort aan docenten. VWN is in overleg met het de regering om dit te verbeteren.

 • In de tijdelijke opvang worden vaak weinig activiteiten georganiseerd voor kinderen. Zoals spel, muziek en sport. Soms is er weinig plek voor kinderen om te spelen.

Je mag niet worden opgevangen in de tijdelijke opvang als:
Helpt dit artikel jou?