Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Een man die een document leest

Wachten op het 2e gesprek met de IND

Laatst gewijzigd: 30-8-2023 11:16
Deel dit artikel

Na het 1e gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet je wachten op het 2e gesprek met de IND. Deze wachttijd kun je gebruiken om je voor te bereiden. De wachttijd duurt gemiddeld 36 weken.

Verzamel je documenten tijdens de wachttijd

Het is belangrijk dat je tijdens de wachttijd zoveel mogelijk documenten verzamelt die jouw identiteit en je vluchtverhaal ondersteunen.

Je krijgt voorlichting van VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

Klik hier voor extra uitleg
VWN
legt uit wat je te wachten staat tijdens de procedure. En wat je rechten en je plichten zijn. Je krijgt de voorlichting alleen, of in een groep met mensen die dezelfde taal spreken als jij. 

VWN kan je ook helpen met juridische ondersteuning. En met het verzamelen van documenten en bewijzen. Hulp van VWN is onafhankelijk en gratis.

Je krijgt misschien een tuberculose-test

Soms krijg je een tuberculose-test, dit is afhankelijk van je land van herkomst. Een verpleegkundige in de opvang onderzoekt dan of je de ziekte tuberculose hebt. De verpleger maakt als het nodig is een röntgenfoto van je longen. Heb je tuberculose? Dan krijg je hier medicijnen voor.

Kom altijd naar de tuberculose-test. Als je je niet laat testen, kan de IND je procedure stopzetten. Zorg dus dat je naar de afspraak komt. 

Je verblijf tijdens de wachttijd

Soms word je tijdens de wachttijd meerdere keren overgeplaatst naar andere opvangplekken in Nederland. Dit komt doordat er op dit moment te weinig plek is in opvanglocaties. Hierdoor worden veel

Klik hier voor extra uitleg
tijdelijke opvanglocaties
geopend, die vaak korte tijd in gebruik zijn.

Er zijn lange wachttijden voor het 2e gesprek

Normaal gesproken moet je na je 1e gesprek met de IND ongeveer 6 dagen wachten op je 2e gesprek. Maar doordat de IND het druk heeft, duurt het nu gemiddeld 36 weken tot je tweede gesprek bij de IND.  

Sommige mensen moeten langer wachten dan anderen. Het is vaak niet duidelijk waarom sommige mensen eerder aan de beurt zijn voor het 2e gesprek met de IND dan anderen. Het kan soms te maken hebben met je land van herkomst, maar dit is niet altijd zo. 

Heeft dit artikel jou geholpen?

Stappenplan

De asielprocedure