Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De IND neemt een beslissing over jouw asielaanvraag

Laatst gewijzigd: 16-3-2023 13:56

Na het 2e gesprek neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing. De IND kan je asielaanvraag goedkeuren of afwijzen. Of de IND heeft meer tijd nodig. Lees hier meer over de beslissing.

De 1e beslissing van de IND

De

IND
neemt een 1e beslissing over je asielaanvraag op basis van de gesprekken, jouw documenten en andere bewijzen. Dit heet een undefinedvoorgenomen beslissingundefined. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. De IND keurt je asielaanvraag goed: je krijgt een brief waarin staat dat je asielaanvraag is goedgekeurd. Daarna kun je een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Je verblijfsvergunning kan binnen 5 jaar worden ingetrokken. Bijvoorbeeld als je land van herkomst weer veilig is. Je verblijfsvergunning kan ook worden ingetrokken als je niet de waarheid hebt verteld.

  2. De IND is van plan je asielaanvraag af te wijzen: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen. Deze brief heet een undefinedvoornemen tot afwijzingundefined. In de brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft. 

  3. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek: De IND behandelt je aanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

Jouw reactie als de IND je asielaanvraag afwijst

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft 1 dag om in een brief op de IND te reageren. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat. Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast.

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Je mag niet meer in Nederland blijven en moet terugkeren naar je land van herkomst. De

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over je terugkeer. 

Inhoudsopgave