Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Een brief van de IND
Bron: IND

De IND neemt een beslissing over jouw asielaanvraag

Laatst gewijzigd: 7-2-2024 14:50
Deel dit artikel

Na het 2e gesprek neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing. De IND kan jouw asielaanvraag goedkeuren, afwijzen, of de IND heeft meer tijd nodig. Lees hier meer over de beslissing.

De IND neemt een 1e beslissing

De IND neemt een 1e beslissing over je asielaanvraag op basis van de gesprekken, jouw documenten en andere bewijzen. Er zijn 3 mogelijkheden: goedkeuren, afwijzen of meer tijd nodig.

De IND keurt jouw asielaanvraag goed

Je krijgt een brief waarin staat dat jouw asielaanvraag is goedgekeurd. Je krijgt een verblijfsvergunning asiel. Deze is 5 jaar geldig vanaf de datum waarop je asiel hebt aangevraagd. 

Na 5 jaar kun je een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen.

De IND is van plan jouw asielaanvraag af te wijzen

Je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om jouw asielaanvraag af te wijzen. Deze brief heet een 'voornemen'. In de brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor jou heeft. 

Je bespreekt deze brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft in de algemene asielprocedure 1 dag om in een brief op de IND te reageren. Deze brief heet de 'zienswijze'. De IND moet rekening houden met de zienswijze van de advocaat.

Op basis van de zienswijze beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast. De IND neemt dan een definitieve beslissing. Dit heet een 'beschikking'. Het kan zijn dat de IND je asielaanvraag nog steeds afwijst. Het kan ook zijn dat de IND je asielaanvraag toch goedkeurt na de zienswijze.

Soms heeft de IND meer tijd nodig na de zienswijze van de advocaat. De IND behandelt jouw aanvraag dan in de Verlengde Asielprocedure (VA).

De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek

De IND behandelt jouw aanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, mag je niet meer in Nederland blijven en moet je terugkeren naar je land van herkomst. De

Klik hier voor extra uitleg
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over jouw terugkeer. 

Helpt dit artikel jou?

Stappenplan

De asielprocedure