Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Meerdere mensen aan het overleggen aan een tafel

Bron: Fauxels

Rechten en plichten voor werk met een w-document voor 1 jaar

Laatst gewijzigd: 19-2-2024 12:46
Deel dit artikel

Als werknemer heb je een aantal rechten en plichten waar jij en je werkgever zich aan moeten houden. Je kunt hier teruglezen wat de belangrijkste regels zijn.

Als je nog geen verblijfsvergunning asiel hebt mag je werken onder bepaalde voorwaarden

Heb je een

Klik hier voor extra uitleg
W-document
voor 12 of 18 maanden? Dan mag je alleen werken als je asielaanvraag 6 maanden of langer in behandeling is in Nederland. Er zijn nog meer voorwaarden om te kunnen werken.

Regels voor werken als je jonger bent dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar zijn er speciale regels over werken. Dit geldt ook als je als vluchteling in Nederland verblijft. Want alle kinderen in Nederland tussen 5 en 16 jaar leerplichtig zijn. Wanneer kinderen nog geen middelbare schooldiploma hebben, zijn ze leerplichtig tot ze 18 zijn. Dit heeft gevolgen voor hoeveel je mag werken en welk werk je mag doen.

Lees hier waar je op moet letten.

13 tot 16 jaar
16 en 17 jaar
18 jaar of ouder

Regels over loon en vergoedingen

Als werknemer in loondienst heb je bepaalde rechten. Het belangrijkste recht is het recht op een minimumloon. Dit is het bedrag wat jij minimaal moet krijgen voor het werk dat je doet en dat staat in de wet.

Het minimumloon verschilt per leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger het minimumloon is. Vanaf de leeftijd van 21 jaar is het minimumloon een vast bedrag. Het is belangrijk dat je niet minder verdient dan het minimumloon.

Daarnaast kun je altijd onderhandelen over je loon. Let goed op dat je loon niet te laag is en je niet minder verdient dan andere mensen die hetzelfde werk doen.

Hulp bij jij contract

Voor juridische vragen en meer informatie over arbeidscontracten kun je contact opnemen met

Klik hier voor extra uitleg
'Het Juridisch Loket'
. Bel gratis (0800) 80 20 om een jurist te spreken. 'Het Juridisch Loket' is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Regels over reiskostenvergoeding

De reiskosten van en naar je werk kunnen duur zijn. Jouw werkgever kan je een reiskostenvergoeding aanbieden. Dit is een compensatie in de kosten die jij maakt om op het werk te komen.

Bij reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer, kan een werkgever een wettelijk bepaald maximumbedrag vergoeden zonder daar belasting over te betalen. Als je werkgever meer vergoedt dan dit maximumbedrag geldt alles boven dit bedrag als loon. Dan wordt het net als de rest van je loon belast.

Bij reizen met openbaar vervoer kan de werkgever er ook voor kiezen de gemaakte reiskosten belastingvrij te vergoeden. Hierdoor betaalt de werkgever de hele prijs van bijvoorbeeld je treinkaartje of je ov-abonnement.

Maak afspraken met je werkgever

Weet je niet hoe jouw werkgever de kosten van het openbaar vervoer vergoedt? Het is goed om hier van tevoren afspraken over te maken in je contract.

Helpt dit artikel jou?