Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Kinderen zitten in een rij in de klas te werken. De docent loopt langs om te helpen.

Bron: Max Fischer

Onderwijs voor kinderen die nog geen Nederlands kunnen en nog geen verblijfsvergunning hebben

Laatst gewijzigd: 22-11-2023 12:39
Deel dit artikel

Heb jij nog geen verblijfsvergunning asiel en heb je kinderen die jonger zijn dan 18 jaar die nog geen Nederlands spreken? Dan bieden scholen hulp zodat jouw kind Nederlands kan leren en Nederlands onderwijs kan volgen.

Altijd recht om Nederlands onderwijs te volgen

Als je als kind in Nederland komt, dan heb je recht op onderwijs. Kinderen zijn zelfs verplicht om naar school gaan. Dat staat in de Nederlandse wet. Elk kind in Nederland dat tussen de 5 en 16 jaar is, moet naar school gaan.

De ondersteuning sluit aan op het niveau van je kind

De ISK (Internationale Schakelklas) kijkt naar het leerniveau van je kind en past daar de ondersteuning op aan. Als jouw kind start bij de ISK wordt eerst gekeken welk niveau het beste past. Hiervoor wordt een gesprek gehouden met het kind en de ouders. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat het kind in een te makkelijke of te moeilijke klas wordt geplaatst.

Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal

Het onderwijs in Nederland is in het Nederlands. Kinderen die nog maar net in Nederland zijn, spreken en begrijpen de Nederlandse taal nog niet. Daarom is er speciale hulp op Nederlandse scholen om kinderen de Nederlandse taal te leren op school. De hulp die er is, is afhankelijk van de leeftijd van je kind. 

  • Ondersteuning voor kinderen onder de 12 jaar

Is jouw kind jonger dan 12 jaar? Dan zijn er speciale basisscholen of speciale klassen op normale basisscholen voor kinderen. 

  • Ondersteuning voor hulp voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Is jouw kind tussen de 12 en 18 jaar? Dan ga je naar een Internationale Schakelklas (ISK). Dit is een speciale klas op een middelbare school. In zo’n klas leer je de Nederlandse taal. Na ongeveer 1 jaar gaat je kind dan naar een gewone klas op een middelbare school.

De 3 verschillende leerniveaus in de Internationale Schakelklas (ISK)

Mijn kinderen hebben nog geen onderwijs

Zijn jij en je kinderen langer dan drie maanden in Nederland, maar hebben jouw kinderen nog geen school? Vraag dan aan de gemeente of de opvang of je kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen. 

Krijgen jouw kinderen nog steeds geen onderwijs? Meld je dan bij een kantoor van VluchtelingenWerk of bij de gemeente.

De gemeente zorgt dat er een school is voor jouw kinderen

Woon je in een

Klik hier voor extra uitleg
asielzoekerscentrum (AZC)
en hebben jij en je kinderen nog geen verblijfsvergunning? Dan wordt er binnen drie maanden onderwijs geregeld door de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

  • Voor kinderen onder de 12 jaar is er bij de meeste opvanglocaties van het COA een basisschool op het terrein. 

  • Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar regelt de gemeente een school en het vervoer naar die school.

Helpt dit artikel jou?