Iemand houdt een bankpas naast een laptop. Op de achtergrond liggen een rekenschrift en een telefoon.
Bron: Anna Shvets
Informatie
Je studie in Nederland betalen zonder verblijfsvergunning
Laatst gewijzigd: 9-4-2024, 16:19

Heb je nog geen verblijfsvergunning, maar wel asiel aangevraagd in Nederland? Dan mag je hier volgens de regels ook studeren. Je moet dan wel zelf je studie kunnen betalen en krijgt geen geld van de overheid.

Je hebt geen recht op studiefinanciering

Je hebt geen recht op

studiefinanciering
als je nog geen verblijfsvergunning asiel hebt gekregen van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
. Dit betekent dat je de studie zelf moet kunnen betalen. Of je moet gebruik kunnen maken van een
studiebeurs
.

Misschien kun je ondersteuning krijgen van Stichting UAF

Stichting UAF
kan jou misschien ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden om je studie te financieren. Ook hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor ondersteuning van Stichting UAF

Je krijgt meer hulp om je studie te financieren als je een verblijfsvergunning hebt

Als de IND jouw asielaanvraag goedkeurt, is het makkelijker om in Nederland te studeren. Je krijgt dan meestal Nederlandse les. Ook kun je met een verblijfsvergunning onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen. Hierdoor is het makkelijker om een opleiding te betalen.

Onderwijs
Op deze pagina vind je informatie over het onderwijs in Nederland.
Wat vind je van dit artikel?