Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Voorwaarden om gezinshereniging aan te vragen

Laatst gewijzigd: 15-3-2023 08:46

Als je je familieleden naar Nederland wilt laten komen, moet je gezinshereniging aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Je moet binnen drie maanden nadat je een verblijfsvergunning hebt gekregen gezinshereniging aanvragen. Dit heet de 'nareistermijn'.

Je kunt gezinshereniging voor je achtergebleven gezinsleden aanvragen als:

  1. je een verblijfsvergunning asiel hebt.

  2. je gezinsband (bijvoorbeeld huwelijk of partnerschapsrelatie) al bestond voordat je naar Nederland vluchtte.

Wil je hulp bij het indienen van je aanvraag? Ga naar een spreekuur van

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
op jouw opvanglocatie of in jouw gemeente. Een vrijwilliger van VWN kan je helpen. VWN heeft ook een folder met meer informatie over gezinshereniging in verschillende talen. Deze folder vind je hier.

Voor welke gezinsleden kan ik gezinshereniging aanvragen?

Je kunt gezinshereniging aanvragen voor:

  • je echtgenoot of partner. Let op: heb je meer dan 1 echtgenoot? Dan mag er maar 1 echtgenoot overkomen samen met jullie kinderen.

  • je biologische kinderen en pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 18 jaar, die deel uitmaakten van het gezin in je land van herkomst. Let op: blijft de andere ouder van het kind achter in het buitenland? Dan moet die toestemming geven voor het vertrek van jullie kind naar Nederland.

  • je biologische kinderen en pleeg- of adoptiekinderen, kinderen ouder dan 18 jaar tot ongeveer 25 jaar, als zij altijd bij je gezin hoorden en niet getrouwd zijn of een relatie hebben. Kinderen ouder dan 25 jaar mogen soms ook naar Nederland komen.

Ik ben jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, ben je minderjarig. Als geen van je ouders in Nederland verblijven, kun je gezinshereniging aanvragen voor:

  • je biologische vader en/of moeder.

  • je adoptieouders of pleegouders. Deze aanvraag kost geld.

  • je minderjarige broers en/of zussen. Deze aanvraag kost geld.

  • in sommige gevallen kun je meerderjarige broers en/of zussen naar Nederland laten komen. Deze aanvraag kost geld.