Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Deze documenten heb je nodig voor gezinshereniging

Laatst gewijzigd: 15-3-2023 08:44

Bij een aanvraag voor gezinshereniging moet je bewijsstukken opsturen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit zijn documenten die de identiteit van je gezinslid en de gezinsband tussen jou en je gezinslid aantonen.

Dit zijn de documenten die je moet inleveren:

  • Een recente pasfoto van je gezinslid. Heeft je gezinslid geen pasfoto? Dan kun je een andere duidelijke foto van het gezicht uploaden.

  • De voor- en achterkant van het identiteitsbewijs van je gezinslid (bij voorkeur een paspoort). Het identiteitsbewijs moet in het Nederlands vertaald worden als de gegevens er niet in het Engels, Frans of Duits op staan. Je moet de Nederlandse vertaling meesturen. Upload de paginaundefineds waarop gegevens staan over de identiteit en de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs. Upload ook de paginaundefineds met reisstempels.

  • Een volledig ingevulde undefinedHandtekening uploadundefined.

  • De volledig ingevulde en ondertekende undefinedAntecedentenverklaringundefined. Een antecedentenverklaring is een verklaring waarin je gezinslid aangeeft geen strafrechtelijk verleden te hebben. Een antecedentenverklaring is alleen nodig als je gezinslid 12 jaar of ouder is.

Alle documenten moeten in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal zijn geschreven. Zijn de documenten in een andere taal geschreven? Dan moet een beëdigde vertaler deze documenten vertalen. De vertaler waaruit je kunt kiezen zijn te vinden in het undefinedregister beëdigde tolken en vertalersundefined (Rbtv).

Je moet ook documenten over je gezinsband met je gezinsleden aanleveren, zoals een huwelijksakte, geboorteakte of familieboekje. Op het aanvraagformulier voor gezinshereniging staat vermeld welke documenten je precies moet inleveren. Dit aanvraagformulier vind je op de website van de IND. De aanvragen die geld kosten vraag je aan via een ander IND-formulier. Let op: de IND vraagt verschillende documenten per land. Het is belangrijk dat je steeds op tijd reageert op vragen die de IND je stelt over je gezinsherenigingsaanvraag.