Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Zo gaat het proces van gezinshereniging

Laatst gewijzigd: 13-3-2023 12:32

Nadat je de aanvraag voor gezinshereniging hebt ingediend, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deze beoordelen. Het kan enkele maanden tot meer dan 1 jaar duren voordat de IND beslist over je aanvraag voor gezinshereniging.

Na goedkeuring van je aanvraag

Als de gezinshereniging is goedgekeurd door de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
, kunnen je gezinsleden naar Nederland reizen. In de brief die je ontvangt van de IND, staat waar je gezinsleden zich na aankomst in Nederland moeten melden. Normaal gesproken blijven ze daar ongeveer 4 dagen. Door de lange wachttijden kan het op dit moment veel langer duren. 

Je gezinsleden krijgen van de IND een undefinedafgeleide verblijfsvergunningundefined die 5 jaar geldig is. undefinedAfgeleidundefined betekent dat hun verblijf afhankelijk is van jouw verblijfsvergunning.

Let op: hebben je gezinsleden een afgeleide verblijfsvergunning en trekt de IND jouw asielvergunning in of verlengt de IND deze niet? Dan trekt de IND ook de vergunning van je gezinsleden in.

De IND kan de verblijfsvergunning van je gezinsleden ook intrekken als de gezinsband stopt: dat betekent dat je gezinsleden geen relatie meer met jou hebben. Ook als je gezinslid je kind is dat binnen 1 jaar zelfstandig gaat wonen, kan de IND zijn of haar vergunning intrekken.

Willen je gezinsleden een zelfstandige asielaanvraag indienen? Dan kunnen zij hierover contact opnemen met

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
.

Dit kan VluchtelingenWerk Nederland voor je doen

  • Informatie geven over het proces van gezinshereniging en helpen met het aanvraagformulier.

  • Namens jou contact onderhouden met de IND tijdens het proces.

  • Ondersteunen bij het beantwoorden van vragen van de IND over je gezinsband

  • Soms kan VluchtelingenWerk helpen een bijdrage uit het Vluchtelingenfonds te vragen om een deel van de reiskosten naar Nederland voor je gezinsleden te vergoeden.

  • Helpen bij praktische zaken als je gezinsleden in Nederland zijn aangekomen en er een woning voor jullie in de gemeente is. Bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering en toeslagen. Of het afsluiten van een zorgverzekering en inschrijven bij een huisarts, tandarts en school.

  • Word je aanvraag voor gezinshereniging afgewezen en wil je hiertegen in bezwaar? Dan kan VluchtelingenWerk je helpen met het vinden van een advocaat.