Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Drie vrouwen zijn met elkaar in gesprek

Zo gaat het proces van gezinshereniging

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 12:38
Deel dit artikel

Nadat je de aanvraag voor gezinshereniging hebt ingediend, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deze beoordelen. Het kan enkele maanden tot meer dan 1 jaar duren voordat de IND beslist over je aanvraag voor gezinshereniging.

Na goedkeuring van je aanvraag

Als de gezinshereniging is goedgekeurd door de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
, kunnen je gezinsleden naar Nederland reizen. In de brief die je ontvangt van de IND, staat waar je gezinsleden zich na aankomst in Nederland moeten melden.

Normaal gesproken blijven ze daar ongeveer 4 dagen. Door de lange wachttijden kan het op dit moment veel langer duren.

De asielvergunning is afhankelijk is van jouw vergunning

Je gezinsleden krijgen van de IND een undefinedafgeleide verblijfsvergunningundefined die 5 jaar geldig is. undefinedAfgeleidundefined betekent dat hun verblijf afhankelijk is van jouw verblijfsvergunning.

Hebben je gezinsleden een afgeleide verblijfsvergunning en trekt de IND jouw asielvergunning in? Of verlengt de IND jouw verblijfsvergunning niet? Dat betekent dat de verblijfsvergunning van jouw gezinsleden ook niet meer geldig is.

De IND kan de verblijfsvergunning van je gezinsleden ook intrekken als de gezinsband stopt: dat betekent dat je gezinsleden geen relatie meer met jou hebben. Ook als je gezinslid je kind is dat binnen 1 jaar zelfstandig gaat wonen, kan de IND zijn of haar vergunning intrekken.

Willen je gezinsleden een zelfstandige asielaanvraag indienen? Dan kunnen zij hierover contact opnemen met

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
.

Dit kan VWN voor je doen

Je contactpersoon bij VWN kan:

 • Informatie geven over het proces van gezinshereniging.

 • Je ondersteunen bij het invullen van het aanvraagformulier.

 • Namens jou contact onderhouden met de IND tijdens het proces van gezinshereniging.

 • Je ondersteunen bij het beantwoorden van vragen van de IND over je gezinsband.

 • Soms kan VWN helpen met een bijdrage uit het

  Klik hier voor extra uitleg
  VluchtelingenFonds
  . Hiermee wordt een deel van de reiskosten van je gezinsleden vergoedt.

 • Je ondersteunen bij praktische zaken als je gezinsleden in Nederland zijn aangekomen en er een woning voor jullie in de gemeente is. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. Of bij het afsluiten van een zorgverzekering en inschrijven bij een huisarts, tandarts en school.

 • Word je aanvraag voor gezinshereniging afgewezen en wil je hiertegen in bezwaar? Dan kan VWN je helpen met het vinden van een advocaat.

Heeft dit artikel jou geholpen?