Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Een vrouw leest een boek

Inburgeringsstelsel 2013

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 12:00
Deel dit artikel

Het inburgeringsstelsel 2013 geldt voor jou als je voor 1 januari 2022 een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebt ontvangen over de inburgeringsplicht. Op deze pagina lees je wat je moet regelen.

Je kiest zelf een school

Je moet zelf een inburgeringsschool kiezen. Je contactpersoon bij

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
of je maatschappelijk begeleider kan je hierbij helpen.

Je kunt geld lenen om de inburgering te betalen

Je moet zelf je inburgeringscursus en de examens betalen. Je kunt de inburgeringscursus en de examens betalen met een lening bij

Klik hier voor extra uitleg
DUO
.

Wil je geld lenen? Dan moet de school waar je je cursus gaat volgen een keurmerk undefinedBlik op Werkundefined hebben. Dit betekent dat de school aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Als je een verblijfsvergunning asiel hebt en binnen de inburgeringstermijn klaar bent met inburgeren, hoef je de lening niet terug te betalen. Lukt het niet om op tijd je inburgeringsexamen te halen? Dan moet je (een deel van) de lening terugbetalen.

Je volgt deze lessen:

  • Lessen Nederlandse taal: je leert lezen, schrijven, spreken en luisteren.

  • Lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

  • Lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Je volgt een traject over participatie

Ook doe je mee aan het undefinedparticipatieverklaringstrajectundefined (PVT). Het PVT is een verplicht onderdeel van de inburgering en duurt minimaal een dagdeel. Het bestaat uit:

  • Voorlichting over leven in Nederland.

  • Het ondertekenen van de undefinedparticipatieverklaringundefined.

De undefinedparticipatieverklaringundefined is bedoeld om je te wijzen op de rechten, plichten en belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving. Je moet jouw handtekening onder de verklaring zetten om je inburgering succesvol te kunnen afronden.

Je hebt je inburgering succesvol afgerond als je:

  • de inburgeringsexamens hebt gehaald.

  • de undefinedparticipatieverklaringundefined hebt ondertekend.

Voor alle onderdelen van de inburgering doe je examens. Als je alle examens haalt, ontvang je een inburgeringsdiploma.

Meer tijd nodig of ontheffing van de inburgeringsplicht

Je moet binnen 3 jaar zijn ingeburgerd. Soms lukt het niet om op tijd in te burgeren. Soms is het is mogelijk om verlenging te krijgen van de inburgeringstermijn. Daar gelden wel bepaalde regels voor. Ook is het in bepaalde situaties mogelijk om ontheffing te krijgen van de inburgeringsplicht. Bijvoorbeeld als je al heel veel hebt gedaan om in te burgeren, maar het toch niet lukt. Of als je heel ernstig ziek bent. Ook hier zijn bepaalde regels voor. 

Je kunt aan DUO vragen om verlenging van de inburgeringstermijn of om ontheffing van de inburgeringsplicht. Je contactpersoon bij VWN of je maatschappelijk begeleider kan je hierbij helpen.

Heeft dit artikel jou geholpen?