• Home
  • De IND neemt een beslissing
Brief van de IND
Informatie
De IND neemt een beslissing
Laatst gewijzigd: 29-1-2024, 08:47

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of je een permanente verblijfsvergunning krijgt. Er zijn 3 mogelijkheden: de IND keurt je aanvraag goed, wijst je aanvraag af of verlengt je tijdelijke verblijfsvergunning.

Optie 1: de IND keurt je aanvraag goed en je krijgt een permanente verblijfsvergunning

De

IND
besluit dat je een permanente verblijfsvergunning krijgt. Dan ontvang je van de IND per post of digitaal via 'Mijn IND' een brief waarin staat dat je aanvraag is goedgekeurd. Ook staat in deze brief hoe je een afspraak maakt om je permanente verblijfsvergunning op te halen.

Optie 2: de IND wijst je aanvraag af en je krijg een verlenging van je tijdelijke verblijfsvergunning

De IND wijst je aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning af en verlengt je huidige verblijfsvergunning. Dit doet de IND als je nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je nog niet klaar bent met de inburgering of als je de permanente verblijfsvergunning te vroeg hebt aangevraagd.

Optie 3: de IND wijst je aanvraag af en je krijgt geen verlenging van je tijdelijke verblijfsvergunning

De IND besluit dat je geen permanente verblijfsvergunning krijgt en dat jouw tijdelijke vergunning niet wordt verlengd. De IND trekt dan meestal ook jouw tijdelijke vergunning in. Deze beslissing van de IND heet een 'voornemen'.

Ben je het niet eens met de afwijzing? Je kunt in een brief aan de IND uitleggen waarom je het niet eens bent met de beslissing van de IND. Die brief heet de "zienswijze". Bij het schrijven van de zienswijze kun je gebruikmaken van een advocaat. Die kan juridisch onderbouwen waarom je het niet eens bent met de beslissing van de IND.

Nadat de IND je zienswijze heeft ontvangen, moet de IND je aanvraag heroverwegen. Dit kan ervoor zorgen dat je alsnog een positieve beslissing krijgt. Blijf de beslissing negatief? Dan kun je in beroep gaan bij een rechter.

In beroep tegen de beslissing van de IND
Op deze pagina lees je hoe je in beroep gaat tegen de beslissing van de IND.
Wat vind je van dit artikel?