Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Een vrouw leest een contract

Bron: Karolina Grabowska

Dit kun je doen als de IND te laat is met het beslissen

Laatst gewijzigd: 30-8-2023 07:44
Deel dit artikel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet op tijd beslissen over jouw aanvraag. Als dit niet gebeurt, kun je de IND officieel vragen om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Dit heet "in gebreke stellen".

Vraag de IND officieel om toch een beslissing te nemen

Is de

Klik hier voor extra uitleg
IND
te laat met beslissen over jouw aanvraag? Dan kun je het formulier in de onderstaande link gebruiken en sturen naar het volgende adres:

Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 14 9560 AA TER APEL

Na ontvangst van je ingebrekestelling heeft de IND 2 weken de tijd om een beslissing te nemen over je aanvraag.

Je aanvraag moet compleet zijn

Was je aanvraag niet compleet? Dan kan de IND je aanvraag afwijzen. Let dus op dat je aanvraag compleet was op het moment dat je ze in gebreke stelt.

Dit kun je doen als de IND nog steeds geen beslissing neemt

Neemt de IND dan nog steeds geen beslissing? Dan is de IND verplicht een boete aan je te betalen. En je kunt in beroep gaan bij de rechter.

In beroep gaan bij de rechter

Om de procedure te beginnen, dien je een beroepschrift in bij de rechtbank. Een beroepschrift is een document waarmee je een procedure tegen de overheid start binnen het bestuursrecht.

Meestal beslist de rechter zonder dat je naar de rechtbank hoeft

De rechter beslist vaak over dit soort zaken door alleen naar de documenten te kijken. De rechtbank vraagt aan de IND om een om alle documenten van de zaak op te sturen en uit te leggen waarom ze nog geen beslissing hebben genomen. Je hoeft dan niet naar de rechtbank.

Als je wel naar de rechtbank moet, dan krijg je hier een brief over van de rechtbank.

Dit gebeurt er als de rechter besluit dat jij gelijk hebt

Als de rechter beslist dat je gelijk hebt, moet de IND snel een beslissing nemen over jouw aanvraag. Meestal geeft de rechter de IND hiervoor 2 weken de tijd. Als de IND niet binnen deze termijn beslist, kan de rechter de IND een extra boete opleggen voor elke dag dat ze te laat zijn volgens de termijn die de rechter heeft vastgesteld.

Als er geen zitting plaatsvindt, doet de rechter binnen 8 weken na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak. Als er wel een zitting is, doet de rechter binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Als de rechter meer tijd nodig heeft, zal hij je hierover informeren. De uitspraak wordt naar jouw adres gestuurd.

Je kunt juridische hulp krijgen

Je kunt juridisch advies vragen aan een advocaat voordat je besluit de IND te dwingen om een beslissing te nemen. Hiermee vergroot je de kans op een positieve uitkomst. Je kunt ook bij

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
terecht met vragen.

Heeft dit artikel jou geholpen?