Een vrouw leest een boek en maakt aantekeningen. Op tafel ligt een stapel boeken.
Bron: Marchalilah
Informatie
Voorwaarden om te studeren met een verblijfsvergunning
Laatst gewijzigd: 9-4-2024, 15:56

Om in Nederland te kunnen studeren, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina lees je meer over die voorwaarden.

Voorwaarden om in Nederland te studeren

Je moet aan deze voorwaarden voldoen: 

 • Je hebt een verblijfsvergunning asiel in Nederland. 

 • Je hebt een geldig diploma op het niveau van de opleiding die je wilt volgen.

 • Je buitenlandse diploma moet vergeleken zijn met het Nederlandse onderwijs. Dit heet diplomawaardering. Heb je dit nog niet gedaan? Neem dan contact op met de

  Internationale Diplomawaardering (IDW)

 • Je spreekt en schrijft Nederlands (of Engels) op het niveau dat nodig is voor de opleiding die je wilt volgen.

 • Je kunt de studiekosten betalen.

Per opleidingsniveau verschillen de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Hierover vind je verderop in dit artikel meer informatie.

Voorwaarden voor studeren op mbo

Mbo
-scholen bieden opleidingen aan op 4 verschillende niveaus. Welke niveau je kunt kiezen, hangt af van je eerdere opleiding. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden per niveau:

Mbo-niveau 1:

Naast de algemene voorwaarden om te studeren, moet je voor een opleiding op mbo-niveau 1 voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt minimaal Nederlands taalniveau

  B1
  .

 • Je bent op 1 augustus van het inschrijfjaar minstens 16 jaar oud.

 • Je kunt niet starten met een opleiding op mbo-niveau 2, mbo-niveau 3 of mbo-niveau 4.

 • Je hebt geen diploma nodig om te beginnen aan een opleiding op mbo-niveau 1.

Mbo-niveau 2 tot en met 4:

Naast de algemene voorwaarden om te studeren, moet je voor een opleiding op mbo-niveau 2 tot en met 4 voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt minimaal Nederlands taalniveau B1.

 • Je hebt een diploma dat past bij het niveau van je opleiding. Op de website van de opleiding die je wilt volgen vind je welk diploma je moet hebben.

Soms kun je een opleiding volgen als je niet aan alle voorwaarden voldoet

Soms kan een mbo-school een uitzondering maken op de regels over de vooropleiding. Bijvoorbeeld als de school denkt dat jij de opleiding succesvol kunt afronden, terwijl je niet aan de voorwaarden voldoet. Informeer hierover bij de opleiding die je wilt doen.

Voorwaarden voor studeren op het hbo of wo

Naast de algemene voorwaarden om te studeren, moet je voor een opleiding op het

hbo
of
wo
voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Taalniveau voor een opleiding in het Nederlands: minimaal B2. Je laat zien dat je dit niveau hebt met een Diploma Staatsexamen NT2.

 • Taalniveau voor een opleiding in het Engels: minimaal B2. Je laat zien dat je dit niveau hebt met een certificaat:

  IELTS
  ,
  TOEFL
  of Cambridge.

 • Bij sommige studies moet je meer doen om toegelaten te worden. Dit kan gaan over bepaalde lessen die je moet hebben gevolgd of een specifieke opleiding die je moet hebben afgerond. Informatie hierover krijg je bij de opleiding die je wilt volgen.

Wat vind je van dit artikel?