Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Twee vrouwen zitten tegenover elkaar.

Bron: Christina Morillo

Je maakt een persoonlijk plan met de gemeente

Laatst gewijzigd: 17-11-2023 09:16
Deel dit artikel

Samen met de gemeente maak je een persoonlijk plan over jouw inburgering. Je schrijft dit plan en de afspraken die jullie samen maken op. Je gemeente betaalt jouw inburgering.

Deze afspraken komen in je persoonlijke plan

Samen met de gemeente maak je een plan voor je inburgering. Dit heet een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan maak je afspraken over: 

 • Welke manier van inburgeren je kiest en waar je examens in gaat doen

 • De hoeveelheid tijd die je nodig hebt om succesvol in te burgeren.

 • Belangrijke steun waar je gebruik van kunt maken, zoals financiële steun. Of kinderopvang als je kinderen hebt.

 • De begeleiding en hulp die nodig is om de inburgering met succes af te maken.

 • De inhoud van de

  Klik hier voor extra uitleg
  'Module Arbeidsmarkt en Participatie' (MAP)
  .

 • Of je examen moet doen voor

  Klik hier voor extra uitleg
  'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' (KNM)
  .

 • De inhoud van het

  Klik hier voor extra uitleg
  'Participatieverklaringstraject' (PVT)
  .

 • Hoe de gemeente en jij gaan bijhouden of de gemaakte plannen ook gaan lukken. En hoe de gemeente jou kan helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren.

De gemeente geeft informatie over de kosten van inburgering

Inburgering kost jou in principe niets. De gemeente waarin je woont, betaalt jouw inburgeringscursus en je examens. In sommige gemeenten kun je ook reiskostenvergoeding of andere financiële steun krijgen. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt. De gemeente kan je hierover informeren.

Je moet je aan de afspraken houden die in het PIP staan

Zowel jij als de gemeente moeten zich aan de afspraken in het PIP houden. Je kunt een boete krijgen als jij je niet aan deze afspraken houdt en daardoor niet op tijd aan je inburgeringsplicht voldoet. Ook moet je zelf je examens betalen als je examens doet op een lager niveau dan in je PIP is afgesproken.

Je kunt het PIP soms aanpassen als de situatie verandert

Als je persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld op het gebied van werk of scholing, kan het plan soms aangepast worden. De gemeente kan dan met jou samen het plan aanpassen, zodat jij wel kunt inburgeren binnen de 'inburgeringstermijn'.

Dit kan alleen binnen 1,5 jaar nadat je met je inburgering start. De gemeente stelt dan een nieuw plan op. Ben jij het niet eens met het nieuwe plan? Je kunt bezwaar maken bij je gemeente. Je kunt in beroep gaan bij de rechter als de gemeente je bezwaar afwijst.

Helpt dit artikel jou?

Stappenplan

Beginnen met inburgeren na 1 januari 2022