• Home
 • Je volgt lessen en maakt examens
Mensen zitten achter de computer.
Bron: Mikhail Nilov
Informatie
Je volgt lessen en maakt examens
Laatst gewijzigd: 17-6-2024, 13:51

Je slaagt voor de inburgering als je lessen volgt en daarna 6 verschillende examens haalt. Je leest er meer over op deze pagina.

Je leert Nederlands

Je volgt lessen Nederlands. Je bent geslaagd als je de Nederlandse taal minimaal op niveau

A2
beheerst op deze 4 onderdelen:

 • Schrijven

 • Spreken

 • Luisteren

 • Lezen

Je kunt er ook voor kiezen om de Nederlandse taal op een hoger niveau te leren. Dit is vooral belangrijk als je snel aan het werk wilt, of in Nederland wilt studeren. Je hebt dan taalniveau

B1
of
B2
nodig.

Je leert over de Nederlandse samenleving

Je volgt lessen die gaan over de Nederlandse samenleving. Daarna doe je examen. Dit heet

'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' (KNM)
. Het gaat over regels in Nederland en over wat mensen in Nederland belangrijk vinden.  

Het examen gaat over 8 thema's in de Nederlandse samenleving:

 • Werk en inkomen

 • Omgangsvormen, waarden en normen

 • Wonen

 • Gezondheid en gezondheidszorg

 • Geschiedenis en geografie

 • Instanties in Nederland

 • Staatsinrichting en rechtsstaat

 • Onderwijs en opvoeding

Bij elk thema staat beschreven wat je moet kennen en kunnen om het examen te halen. Bij "onderwijs en opvoeding" leer je bijvoorbeeld hoe het Nederlandse onderwijssysteem werkt en hoe je een opleiding kunt betalen.

De leert over werken in Nederland

Je krijgt ook les over werken in Nederland. Dit heet Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Je leert dan hoe je in Nederland werk vindt dat bij jou past.

Je moet 3 onderdelen halen:

 • Leren over werken in Nederland in de voorbereidende fase

 • Het maken van een portfolio

 • 64 uur cursus óf een eindgesprek met

  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Hieronder lees je wat ieder onderdeel inhoudt:

De voorbereidende fase
Portfolio maken
Eindgesprek met DUO of 64 uur aan cursus

Kosten van examens

Haal je de examens in 1 keer? Dan kun je de examenkosten van een lening van DUO betalen. Je kunt dit via jouw school doen. Let op: als je meerdere examens opnieuw moet doen kan je lening opraken. Dan moet je de kosten zelf betalen.

Wat vind je van dit artikel?