Een groep mensen met een verblijfsvergunning doet mee aan het 'Participatieverklaringstraject' (PVT).
Bron: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
Informatie
Je doet mee aan een verplicht traject over participatie (PVT)
Laatst gewijzigd: 12-6-2024, 03:59

Om in te burgeren, doe je ook mee aan het gratis 'Participatieverklaringstraject' (PVT). Dit is een verplicht onderdeel voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 moet inburgeren.

Hierover gaat het PVT

Tijdens het PVT krijg je informatie die je van de Nederlandse overheid moet weten om te kunnen inburgeren. Het PVT duurt minimaal 12 uur en gaat onder andere over:

  • De Nederlandse grondwet;

  • De betekenis van vrijheid in Nederland;

  • De betekenis van gelijkwaardigheid in Nederland;

  • De betekenis van solidariteit in Nederland;

  • De betekenis van participatie in Nederland;

  • Een wandeling door de gemeente waar je woont;

  • Uiteindelijk zetten jij en de gemeente jullie handtekening onder de 'participatieverklaring'.

Het is de taak van gemeenten om het PVT uit te voeren.

Je hebt 3 jaar om het PVT af te ronden

Je hebt 3 jaar om het PVT af te ronden. Deze 3 jaar gaan in nadat de gemeente het

'Plan Inburgering en Participatie' (PIP)
heeft vastgesteld. Rond je het traject niet af binnen de termijn? En vindt de gemeente dit jouw eigen schuld? Dan krijg je een boete.

Dit zijn mogelijke gevolgen als je geen handtekening zet onder de 'participatieverklaring'

Het ondertekenen van de 'participatieverklaring' is een eis van de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
om succesvol in te burgeren.

Onderteken je de verklaring niet? Je kunt dan een boete van maximaal € 340,- krijgen. Deze boete kun je vaker dan 1 keer krijgen.

Ook krijg je waarschijnlijk geen permanente verblijfsvergunning of Nederlandse nationaliteit als je geen handtekening zet onder de 'participatieverklaring'. Die kun je alleen krijgen als je succesvol bent ingeburgerd.

Wat vind je van dit artikel?