Vrolijke kinderen bij hun ouders in bed.
Bron: Ketut Subiyanto
Informatie
Toeslagen voor als je kinderen hebt
Laatst gewijzigd: 20-3-2024, 17:28

Heb je een laag inkomen en 1 of meer kinderen? Dan heb je misschien recht op speciale toeslagen. Toeslagen zijn extra inkomen die je van de overheid kunt krijgen als je een laag inkomen hebt.

Kinderbijslag voor alle ouders

Alle ouders in Nederland krijgen geld van de overheid als ze voor kinderen zorgen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit heet kinderbijslag. Je krijgt de kinderbijslag iedere 3 maanden. De kinderbijslag wordt uitbetaald in de eerste week van januari, april, juli, en oktober.

Nadat je een verblijfsvergunning hebt ontvangen, heb je vanaf het eerstvolgende kwartaal recht op kinderbijslag. Dus krijg je op 15 augustus een verblijfsvergunning? Dan heb je recht op kinderbijslag vanaf 1 oktober. Dit wordt uitbetaald in de 1e week van januari.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van je kind. In 2024 krijg je iedere 3 maanden tussen € 279,49 en € 399,27 per kind.

Soms kun je dubbele kinderbijslag krijgen

Heb je hoge kosten voor je kind? Misschien kun je een dubbele kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als je kind door een opleiding niet thuis woont. Of als je kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft.

Kinderbijslag aanvragen

Je moet de kinderbijslag aanvragen bij de

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
. Je contactpersoon van
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
of maatschappelijk begeleider van een andere organisatie kan je hierbij ondersteunen.

Woon je in een opvang van het

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
? Dan kan het COA je ondersteunen bij de aanvraag.

Kinderbijslag aanvragen
Op de website van de SVB kun je kinderbijslag aanvragen.

Kindgebonden budget voor ouders met een laag inkomen

Met een laag inkomen heb je misschien recht op kindgebonden budget van de

Belastingdienst
. Dit is een toeslag naast de kinderbijslag voor ouders met een laag inkomen. Je moet hiervoor voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

  • Je krijgt kinderbijslag.

  • Jouw inkomen (en dat van je partner) mag niet te hoog zijn. Hoeveel je mag verdienen, hangt af van het aantal kinderen dat je hebt. 

  • Jij (en je partner) mag niet te veel spaargeld bezitten.

Meestal krijg je automatisch kindgebonden budget als je er recht op hebt

Als je al in aanmerking komt voor andere toeslagen en kinderbijslag, krijg je het kindgebonden budget automatisch als je er recht op hebt.

Denk je dat je recht hebt op kindgebonden budget, maar krijg je het niet? Dan kun je dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Je contactpersoon van

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
of maatschappelijk begeleider van een andere organisatie kan je hierbij ondersteunen.

Wanneer je een verblijfsvergunning hebt, krijg je geen financiële toeslag meer van het COA voor je kinderen.

Bereken of je recht hebt op kindgebonden budget
Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen of je recht hebt op kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Gaat jouw kind naar een kinderdagverblijf? Misschien heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een vergoeding van de overheid om te helpen met het betalen van de kinderopvang.

Heb je een partner? Dan kun je alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag als je partner in Nederland of een ander land binnen de Europese Unie woont. Verder moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Jij (en je partner) werken, volgen een inburgeringscursus, opleiding, of een traject naar werk Het maakt niet uit of je werkt voor een werkgever of als zelfstandig ondernemer. Volg je een opleiding? Dan moet deze erkend zijn door de Nederlandse overheid. Dit kun je navragen bij

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO
).

De opvang moet geregistreerd zijn in het

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
En de opvang moet een LRK-nummer hebben. Zonder dit nummer kun je geen toeslag aanvragen.

Als je partner buiten de Europese Unie woont, kun je misschien geld krijgen van de gemeente

Als je een partner hebt die buiten de Europese Unie (EU) woont, krijg je geen kinderopvangtoeslag. Maar misschien kan de gemeente je wel helpen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je toch geld krijgt, zodat je kind naar de kinderopvang kan gaan. Dan kun jij werken of Nederlands leren. Neem hiervoor contact op met je gemeente.

Je moet een deel van de opvangkosten zelf betalen

Dit is je eigen bijdrage. Met kinderopvangtoeslag kun je het andere deel betalen. In sommige gevallen kan de gemeente ook een beetje bijdragen aan de kinderopvang.

Toeslag aanvragen

Je kunt toeslagen aanvragen op de website 'Mijn toeslagen' van de Belastingdienst. Je hebt hiervoor

DigiD
nodig. Je contactpersoon van
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
of maatschappelijk begeleider van een andere organisatie kan je ondersteunen bij het aanvragen van een toeslag.

Geef veranderingen in je inkomen meteen door

Als je meer of minder gaat verdienen, moet je dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Anders moet je later misschien geld terugbetalen. Of je krijgt juist te weinig toeslag terwijl je hier wel recht op hebt.

Ook hier kan je contactpersoon van VWN of maatschappelijk begeleider bij ondersteunen.

'Mijn toeslagen'
Op de website 'Mijn toeslagen' van de Belastingdienst kun je toeslagen aanvragen. Ook kun je veranderingen in jouw situatie en inkomen op die website doorgeven. Je hebt hiervoor DigiD nodig.
Wat vind je van dit artikel?