Een van briefgeld gevouwen woning
Bron: Pixabay
Informatie
Huurtoeslag voor het betalen van je huur
Laatst gewijzigd: 28-11-2023, 14:37

Huur je een huis? Misschien heb je recht op huurtoeslag. Dit is extra inkomen dat je van de overheid kunt krijgen als je een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld als je alleen van een uitkering moet leven of studiefinanciering krijgt.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een vergoeding van de overheid om de huur van je huis te helpen betalen. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht op huurtoeslag te hebben:

Je inkomen mag niet te hoog zijn

Je mag niet te veel verdienen. Woon je alleen of woon je samen? Dan zijn de bedragen verschillend. Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen of je recht hebt op huurtoeslag.

Heb je thuiswonende kinderen met een inkomen? Dan wordt hun inkomen gedeeltelijk of helemaal meegerekend bij de aanvraag van de toeslag.

Je huur mag niet te hoog zijn

Hoe hoog je huur mag zijn, verandert elk jaar een beetje. Op de website van de Belastingdienst vind je wat de huurgrens is.

Zijn alle bewoners van je huis jonger dan 23 jaar? Dan is de maximale huur lager, behalve als je een kind hebt dat bij je woont.

Je moet een zelfstandige woonruimte hebben

Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen voordeur die op slot kan, keuken en wc.

Maar niet voor álle zelfstandige woningen kun je huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kun je bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Voor sommige onzelfstandige woningen kun je juist wél weer huurtoeslag krijgen.

Je vermogen (spaargeld) mag niet te hoog zijn

Je mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld.

Toeslag aanvragen

Je kunt toeslagen aanvragen op de website 'Mijn toeslagen' van de Belastingdienst. Je hebt hiervoor

DigiD
nodig. Je contactpersoon van
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
of maatschappelijk begeleider van een andere organisatie kan je ondersteunen bij het aanvragen van een toeslag.

Geef veranderingen in je inkomen meteen door

Als je meer of minder gaat verdienen, moet je dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Anders moet je later misschien geld terugbetalen. Of je krijgt juist te weinig toeslag terwijl je hier wel recht op hebt.

Ook hier kan je contactpersoon van VWN of maatschappelijk begeleider bij ondersteunen.

'Mijn toeslagen'
Geef veranderingen in je inkomen of huur door die invloed hebben op jouw toeslagen.
Wat vind je van dit artikel?