Een vrouw op haar telefoon in een opvanglocatie
Informatie
Leven in de opvang terwijl je wacht op een huis
Laatst gewijzigd: 1-5-2024, 09:06

Heb je een verblijfsvergunning asiel en wacht je in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op een huis? Op deze pagina lees je belangrijke informatie voor jouw situatie.

Je blijft in de opvang wonen totdat je een huis krijgt

Nadat je een verblijfsvergunning asiel van de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
krijgt, kiest het
COA
een gemeente voor je uit. Die gemeente moet zo snel mogelijk een huis voor je vinden. Door het tekort aan woningen in Nederland, kan het lang duren voordat er een huis voor je is. Tot die tijd verblijf je in een opvang van het COA.

Dit zijn je rechten en plichten in de opvang

Als je al een verblijfsvergunning hebt, houd je recht op de voorzieningen van het COA. Zoals:

  • Je ontvangt leef- en eetgeld van het COA. Je kunt nog geen eigen uitkering aanvragen. Dit kan pas wanneer je verhuist naar een eigen huis.

  • Vergoeding van je zorg blijf je houden via het COA. Je valt onder de

    Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
    . Je hoeft dus nog geen zorgverzekering af te sluiten. Dit doe je pas als je verhuist naar een eigen huis.

Ook geldt de meldplicht bij het COA nog steeds voor jou. Dit betekent dat je je 1 keer per week moet melden bij het COA.

Dit zijn je rechten en plichten in de COA-opvang
Op deze pagina lees je wat jouw rechten en plichten zijn in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Je kunt wel gezinshereniging aanvragen

Is je aanvraag voor een verblijfsvergunning goedgekeurd en wil je gezinsleden naar Nederland laten komen? Dan moet je binnen 3 maanden nadat je je verblijfsvergunning asiel hebt gekregen gezinshereniging aanvragen. De IND beslist of je gezinsleden naar Nederland mogen komen.

Soms duurt het lang tot er voor jou een huis is, dat je nog in de opvang van het COA woont als de IND beslist dat jouw gezin naar Nederland mag komen. Je gezin kan dan wel al naar Nederland komen. Zij verblijven dan ook in de opvang van het COA.

Gezinshereniging aanvragen
Op deze pagina vind je informatie over het aanvragen van gezinshereniging in Nederland.

Je kunt logeren bij een gastgezin

Als je een verblijfsvergunning asiel hebt en op een eigen huis wacht, kun je tijdelijk bij een gastgezin verblijven. Dit gastgezin kan bestaan uit vrienden, familie, of zelfs onbekende mensen die zich hebben aangemeld als gastgezin. Als het COA je aanvraag voor het logeren goedkeurt, heb je tijdens het logeren geen meldplicht in de opvang.

Takecarebnb
Meld je aan op de website van Takecarebnb om te logeren bij een gastgezin.
Wat vind je van dit artikel?