Koken met het gastgezin.
Bron: Takecarebnb / Lotte de Graaf
Informatie
Logeren bij een gastgezin terwijl je op een huis wacht
Laatst gewijzigd: 6-5-2024, 05:26

Heb je een verblijfsvergunning asiel, maar is er nog geen huis voor je? Dan kun je tijdelijk bij een gastgezin logeren. Zo hoef je niet de hele tijd in de opvang te blijven. In de In dit artikel lees je hoe dit werkt.

Als je al een asielstatus hebt en je wacht op een eigen huis, kun je tijdelijk bij een gastgezin logeren. Dit gastgezin kan bestaan uit vrienden, familie, of zelfs onbekende mensen die hun huis openstellen voor mensen met een verblijfsvergunning asiel.

Normaal gesproken duurt het logeren 3 maanden. De logeerperiode kan langer duren als je na die 3 maanden nog steeds geen huis hebt en jouw gastgezin en jij de logeerperiode willen verlengen.

Logeren heeft geen invloed op de wachttijd voor een huis

Er zijn op dit moment te weinig opvangplekken in opvanglocaties van het

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
. Het logeren is ervoor bedoeld om het aantal mensen in de asielopvang te verminderen. Tegelijkertijd kun jij een tijd bij een gezin wonen in plaats van in de opvang.

De logeerregeling heeft geen invloed op de wachttijd voor een eigen huis. De gemeente moet er nog steeds voor zorgen dat er zo snel mogelijk een huis voor jou is.

Dit zijn de voorwaarden om te logeren

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om gebruik te maken van de logeerregeling:

 • Je bent 18 jaar of ouder.

 • Je hebt een

  burgerservicenummer (BSN)
  .

 • Je kunt je inschrijven bij de gemeente op het logeeradres waar je gaat logeren.

 • Je hebt een gesprek gehad met het COA en wacht op een huis in de gemeente.

 • Je hebt geen intensieve medische behandelingen nodig.

 • Je hebt een huisarts gevonden in de gemeente waar je gaat logeren. Of je kunt je inschrijven bij de huisarts van je gastgezin.

 • Je spreekt Engels of een beetje Nederlands.

 • Als er kinderen meegaan logeren, mag hun leerplicht niet in gevaar komen. Het gastgezin moet dan in de buurt zijn van hun school.

Zo krijg je een persoonlijk nummer (BSN) om je zaken in Nederland te regelen
Op deze pagina lees je hoe je een burgerservicenummer (BSN) krijgt.

Dit zijn jouw rechten tijdens het logeren

Tijdens het logeren houd je recht op de voorzieningen van het COA. Alleen het recht op een plaats in de opvang vervalt tijdens de logeerperiode. Dat betekent het volgende:

 • Je krijgt leefgeld en eetgeld van het COA.

 • Je krijgt een vergoeding van € 75,- extra per week (als je 21 jaar of ouder bent). Bij een gezin met meer personen krijgt het 2e gezinslid dat gaat logeren € 25,-. Andere gezinsleden krijgen € 12,50 per week met een maximum van € 125,- voor het hele gezin.

 • Vergoeding van je medische zorg blijf je houden via het COA. Je valt onder de

  Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
  . Daarnaast heb je recht op vergoeding voor reizen naar je huisarts of ziekenhuis. Je kunt dit aanvragen bij het COA.

Jij en je gastgezin ondertekenen een contract

Samen met de mensen bij wie je logeert, onderteken je een logeercontract. Hierbij ontvang je een brief met uitleg over mogelijke financiële gevolgen voor de mensen bij wie je logeert. Het logeren kan voor hen gevolgen hebben op bijvoorbeeld de hoogte van de bijstandsuitkering of de toeslagen van je gastgezin.

Na ondertekening van het contract moet je je binnen 5 dagen inschrijven bij de gemeente op het adres waar je gaat logeren. Heb je een contactpersoon van

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
? Of een maatschappelijk begeleider van een andere organisatie? Laat hen ook weten dat je gaat logeren.

Jullie kunnen het logeren verlengen

Heb je na 3 maanden nog steeds geen eigen huis? Je kunt bij het COA vragen of je langer bij je gastgezin mag blijven logeren.

Willen jullie dat niet? Dan krijg je weer een plek in de opvang bij het COA. Misschien is dat op een andere locatie dan waar je eerst was.

Krijg je tijdens het logeren een huis aangeboden van je gemeente? Dan stopt de logeerregeling.

Wat vind je van dit artikel?