Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Studeren

Laatst gewijzigd: 28-12-2022 11:27

Nadat je de middelbare school hebt afgerond, kun je gaan studeren. Je kunt in Nederland studeren op drie verschillende niveaus. Op deze pagina lees je meer over die niveaus. Ook vind je informatie over hoe je je studie kunt betalen.

Onderwijsniveaus

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

 • Een mbo-opleiding leidt je in 4 jaar op tot een beroep.

 • Bij het mbo ligt de nadruk op leren in de praktijk.

 • Mbo-opleidingen zijn een combinatie van lessen en werk of stage.

 • Na je mbo kun je werken of naar het hbo gaan om verder te leren.

 • Soms kun je een mbo-opleiding combineren met een inburgeringscursus.

 • Bij het mbo krijg je meer begeleiding dan bij het hbo.

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

 • Het hbo leidt je in 4 jaar op tot professional, voor een werkveld of een beroep.

 • Bij het hbo leer je praktische en theoretische kennis.

 • Het toepassen van kennis in de praktijk staat centraal.

 • Je loopt ook stage om ervaring op te doen.

 • Bij het hbo wordt meer zelfstandigheid verwacht dan bij het mbo.

Wetenschappelijk onderwijs (wo)

 • De bacheloropleiding op de universiteit leidt je in 3 jaar op tot onderzoeker of wetenschapper.

 • Op de universiteit leer je vooral theoretische kennis en onderzoek doen.

 • Er is minder nadruk op de praktijk.

 • Op de universiteit is een stage optioneel.

 • Na de bacheloropleiding kun je een masteropleiding volgen.

Voorwaarden voor studeren op het hbo of wo

 • Voor alle studies in het Nederlands moet je het Staatsexamen NT2-II halen. 

 • Voor Engelstalige studies moet je een IELTS- of TOEFL-examen maken.

 • Als je een diploma in je thuisland hebt gehaald, kun je die laten beoordelen door de Internationale diplomawaardering (IDW). Op basis van die beoordeling bepaalt de hbo-opleiding of de universiteit of je diploma voldoende is.

 • Als je geen diploma hebt of als je diploma onvoldoende is, dan moet je een examen doen: de 21+ toelatingstoets.

Een schakeljaar is een jaar waarin je je voorbereidt op studeren op het hbo of de universiteit. Je verbetert je Nederlandse taal en krijgt vakken als voorbereiding op jouw studie. Informeer bij de opleiding of het Universitair Asiel Fonds (UAF) of je een schakeljaar kunt doen.

Studiekosten

Je kunt studiefinanciering krijgen om te studeren als je: 

 • Een verblijfsvergunning asiel of regulier onbepaalde tijd hebt.

 • Tussen de 18 en 30 jaar oud bent.

 • Gaat beginnen met een studie, zoals mbo, hbo of universiteit.

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je zien of je studiefinanciering kunt krijgen. Hier staat ook hoe je studiefinanciering aanvraagt. 

Let op: Studiefinanciering betekent dat je geld leent of krijgt van de Nederlandse overheid om te studeren. De studiefinanciering moet je deels terugbetalen. 

Let op: als je ouder bent dan 30 jaar en jonger dan 55 jaar kun je onder voorwaarden ook geld lenen bij DUO voor collegegeld of lesgeld.

Handige organisaties

Deze organisaties kunnen je helpen, bijvoorbeeld met informatie of (een deel van) de kosten van je studie:

 • Universitair Asiel Fonds (UAF)

 • kiesmbo.nl

 • Nuffic

 • Studiekeuze 123