• Start
  • Alleen om medische spoed snellere hereniging met je familie in aardbevingsgebied
Mensen in de Gaziantep Earthquak Shelter
Bron: Wikimedia

Alleen om medische spoed snellere hereniging met je familie in aardbevingsgebied

Gepubliceerd op: 17-2-2023 17:17
Deel dit artikel

Heb je gezinsleden in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië? Misschien wil je dan dat ze in Nederland komen wonen. Het is bijna niet mogelijk om dit versneld te doen. Op deze pagina lees je er meer over.

"Aardbeving geen reden om asielaanvraag te versnellen"

Heb je asiel aangevraagd en heeft de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
die aanvraag nog niet goedgekeurd? Dan kun je geen gezinshereniging aanvragen voor je gezinsleden uit het aardbevingsgebied.

Ook heeft de IND aangegeven dat de omstandigheden in Turkije en Syrië geen reden zijn om asielaanvragen te versnellen.

Medische spoed reden om aanvraag voor gezinshereniging te versnellen

Heb je een verblijfsvergunning asiel en heb je gezinshereniging aangevraagd of wil je gezinshereniging aanvragen? Alleen bij medische spoed kan de IND jouw aanvraag voor gezinshereniging versnellen. De IND wil bewijs zien van de medische omstandigheden van jouw familielid. Het versnelde proces kan alsnog weken tot maanden duren.

  • Word je aanvraag voor gezinshereniging al behandeld door de IND? Vraag jouw contactpersoon bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of je maatschappelijk begeleider om contact op te nemen met de IND. De IND beslist of je aanvraag wordt versneld.

  • Word je aanvraag voor gezinshereniging nog niet behandeld door de IND? Vraag jouw contactpersoon bij VWN of je maatschappelijk begeleider om spoed aan te vragen. De IND beslist of jouw aanvraag met spoed in behandeling wordt genomen.

Let op: is er geen medische spoed? De IND versnelt dan niet zomaar je aanvraag voor gezinshereniging. Verkeert je gezinslid in Syrië of Turkije in schrijnende omstandigheden? Vraag aan jouw contactpersoon bij VWN of je maatschappelijk begeleider wat de mogelijkheden zijn om je aanvraag te versnellen.

Documenten kwijt door de aardbeving

Is je gezinslid de nodige persoonlijke documenten kwijt door de aardbeving? De IND houdt hier rekening mee bij het beoordelen van je aanvraag voor gezinshereniging.

'Machtiging tot Voorlopig Verblijf' ophalen

Gezinsleden uit Turkije en Syrië kunnen hun

Klik hier voor extra uitleg
'Machtiging tot Voorlopig Verblijf' (mvv)
alleen ophalen bij de Nederlandse Ambassade in Ankara.

Lukt het hen door de gevolgen van de aardbeving niet om op tijd de mvv op te halen? Dan houdt de IND daar rekening mee. De termijn om de mvv op te halen kan worden verlengd van 3 naar 6 maanden.

Is dit artikel nuttig voor jou?