زندگی بدون داشتن اجازه اقامت در هالند
در صورتی که درخواست پناهندگی شما رد شود، ممکن است تصمیم بگیرید که بدون مدرک اقامت در هالند زندگی کنید. زندگی غیرقانونی سخت است. در این صفحه معلومات در مورد سرپناه، درآمد و صحت عامه خواهید یافت.
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟