زندگی بدون داشتن اجازه اقامت در هالند

در صورت عدم دریافت اجازه اقامت، می توانید تصمیم بگیرید که بدون داشتن اسناد در هالند زندگی کنید. زندگی غیر قانونی خیلی دشوار است. در این صفحه معلومات مرتبط به سرپناه، درآمد و صحت عامه را خواهید یافت.

مقالات

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.