بازگشت به کشور مبدا
آیا می خواهید روند پناهندگی را متوقف کنید؟ یا درخواست پناهندگی شما رد شده است؟ سپس طبق قوانین هالند باید هالند را ترک کنید. شما خود می توانید تصمیم بگیرید که به کشور تان برگردید در غیر آن ممکن است بطور اجباری از هالند اخراج شوید. در هردو صورت می توانید در زمینه خروج از هالند کمک دریافت کنید.
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟