کار
شما میخواهید در هالند هرچه زودتر شامل کار شوید تا بتوانید برای خود و خانواده تان درآمدی کسب کنید. یا برای اینکه مشغول باشید و تجربه کسب کنید، دوست دارید کار داوطلبانه یا کارآموزی کنید. در این صفحه معلومات بیشتر در مورد کار برای کسانی که درخواست پناهندگی داده اند و کارت W-document یکساله دارند، را می توان مطالعه نمود.

Step-by-step plans (2)
کار در هالند در صورت داشتن W-document یکساله
4 Steps

آیا در هالند مدرک W-document یکساله دارید؟ سپس تحت شرایط خاصی مجاز به کار هستید. در اینجا اطلاعاتی در مورد شرایط، جستجوی کار و درخواست کار پیدا خواهید کرد.

کار داوطلبانه با W-document یکساله
2 Steps
معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟