پول
اگر پروسه پناهندگی شما در هالند هنوز جریان دارد، مستحق دریافت پول از طرف دولت می باشید. به این می گویند کمک مالی برای خرید غذا و خرج زندگی. این یک نوع کمکی است که از دولت دریافت می کنید. معلومات بیشتر در مورد آن و مسائل مالی دیگر را در اینجا بخوانید.

معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟