ادغام مدنی

اگر اجازه اقامت پناهندگی داشته باشید و بین 18 تا 67 سال سن داشته باشید، باید دروس زبان هالندی را دنبال کنید. همچنین با جامعه هالندی آشنا خواهید شد. به این «ادغام مدنی» می گویند. ادغام مدنی اجباری است. معلومات بیشتر در مورد آن را اینجا بخوانید.


طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022


آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.