اجازه اقامت دائمی

هنگامی که مجوز اقامت موقت شما منقضی می شود، می توانید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید. در اینجا بخوانید که به عنوان یک پناهنده چگونه می توانید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید.


طرح کاری

درخواست اجازه اقامت دائمی


آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.