اجازه اقامت دائمی
هنگامی که مجوز اقامت موقت شما منقضی می شود، می توانید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید. در اینجا بخوانید که به عنوان یک پناهنده چگونه می توانید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید.

Step-by-step plans (1)

درخواست اجازه اقامت دائمی

5 steps

در این طرح گام به گام می توانید از جمله شرایطی را که برای درخواست اجازه اقامت دائمی باید رعایت کنید، بخوانید. همچنین می توانید بخوانید که به چه مدارکی نیاز دارید و چگونه برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید.

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟