منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
معلومات
شرایط برای درخواست الحاق به خانواده در هالند
اخرین به روز رسانی: 6/20/2024, 11:38 AM

اگر می خواهید شریک زندگی یا خانواده خود را به هالند بیاورید، باید برای الحاق خانواده درخواست دهید. روند الحاق به خانواده شرایط خاصی دارد. در این صفحه می توانید در مورد شرایط روند الحاق به خانواده در هلند، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگر می خواهید اعضای خانواده را به هلند بیاورید، باید برای الحاق خانواده درخواست دهید. قوانین خاصی در این مورد اعمال می شود. در این صفحه می توانید در مورد این قوانین بیشتر بخوانید.

  1. شما دارنده مجوز اقامت پناهندگی هستید.

  2. شما قبل از اینکه به هالند فرار کنید با هم رابطۀ خانوادگی(بطور مثال، ازدواج یا شریک زندگی) داشتید.

لطفاً توجه نمایید: بعد از اخذ مدرک اقامت، باید ظرف 3 ماه برای الحاق خانواده درخواست دهید. این مدت «مدت معین برای درخواست الحاق خانواده» نامیده میشود. آیا ظرف 3 ماه برای الحاق به خانواده اقدام نکرده اید؟ در این صورت درخواست هزینه خواهد داشت.

آیا در زمینه درخواست به کمک نیاز دارید؟ مسئول تماس شما در دفتر

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا راهنمای اجتماعی می تواند شما را کمک کند.

بروشوری با معلومات در مورد الحاق خانواده
VWN همچنین یک بروشور معلوماتی در مورد پروسه الحاق خانواده دارد. این بروشور به چندین زبان موجود است. بروشور را می توانید در وب سایت VWN پیدا کنید.

برای این اعضای خانواده خود می توانید درخواست الحاق خانواده انجام دهید:

همسر یا شریک زندگی تان

آیا بیش از 1 همسر دارید؟ در هالند، تنها برای 1 همسر می توانید درخواست الحاق به خانوده دهید.

فرزندان بیولوژیک شما، یا فرزندخوانده های شما

  • به طور کلی، هر چه فرزند شما بزرگتر باشد، شانس کمتری برای اجازه به فرزندان شما برای آمدن به هلند وجود دارد. IND ارزیابی می کند که فرزند شما چقدر به مراقبت از شما وابسته است.

  • یکی دیگر از شروط الحاق به خانواده این است که فرزندان شما متاهل نباشند، شریک زندگی نداشته باشند و دارای فرزند نباشند.

  • آیا یکی از والدین فرزند یا فرزندان شما در خارج از کشور هستند و برای او درخواست الحاق به خانواده نداده اید؟ سپس شریک زندگی شما باید اجازه دهد تا فرزند یا فرزندان شما به هلند بروند.

  • آیا بیش از 1 همسر دارید؟ سپس فقط فرزندان و همسرتان که برای آنها درخواست الحاق به خانواده میدهید، شانس الحاق به خانواده را دارند.

شاید اعضای دیگر خانواده

مانند برادران یا خواهران شما که کمتر از 18 سال عمر دارند. یا والدین تان، در صورتی که بزرگتر از 18 ساله هستید، و والدینتان به شما وابسته هستند. این کار از طریق پروسه به نام " الحاق به خانواده 8EVRM" انجام می شود.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟