Mensen in een kring leggen hun handen op elkaar

منبع: VluchtelingenWerk Nederland

شرایط برای درخواست الحاق خانواده

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:59 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر می خواهید اعضای فامیل شما به هالند بیایند، باید برای الحاق خانواده درخواست دهید. این درخواست اگر می خواهید اعضای خانواده را به هلند بیاورید، باید برای الحاق خانواده درخواست دهید. قوانین خاصی در این مورد اعمال می شود. در این صفحه می توانید در مورد این قوانین بیشتر بخوانید.

شما می توانید برای اتحاد مجدد خانوادگی برای اعضای فامیل تان که پشت سر مانده اند درخواست دهید، اگر:

  1. شما جواز اقامت براساس پناهندگی دارید.

  2. شما قبل از اینکه به هالند فرار کنید با هم رابطۀ خانوادگی(بطور مثال، ازدواج یا شریک زندگی) داشتید.

لطفاً توجه داشته باشید: پس از دریافت مجوز اقامت، باید ظرف سه ماه برای الحاق خانواده درخواست دهید. این دوره "دوره الحاق خانواده" نامیده می شود.

شما باید خودتان یک مکتب را برای دنبال نمودن پروسه ادغام مدنی انتخاب کنید. رابط شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی شما می تواند در این مورد به شما کمک کند.

برای این اعضای خانواده خود می توانید درخواست الحاق خانواده انجام دهید:

  • همسر یا شریک زندگی شما آیا بیش از 1 همسر دارید؟ در این صورت شما فقط می توانید برای الحاق 1 همسر درخواست دهید.

  • اولادهای بیولوژیکی شما و فرزندان رضاعی یا یا فرزندخوانده های شما که کمتر از 18 سال عمر دارند و در کشور مبدا عضو خانواده شما بودند. در صورتی که یکی از والدین فرزندان در کشور خارجی می ماند، باید اجازه دهد که فرزند شما به هالند برود.

  • فرزندان بیولوژیکی شما و فرزندان رضاعی یا فرزند خوانده های شما که بیشتر از 18 تا 25 سال عمر دارند،و همیشه عضو خانواده شما بوده اند د و ازدواج نکرده یا شریک زندگی ندارند. در بعضی از موارد فرزندان بالای 25 سال نیز اجازه دارند به هالند بیایند.

آیا کمتر از 18 سال عمر دارید؟

آیا زمانی که به هالند رسیدید زیر 18 سال سن داشتید؟ آیا بدون پدر و مادر به هالند آمدید؟ در اینصورت می توانید برای افراد ذیل درخواست الحاق خانواده انجام دهید:

  • پدر بیولوژیکی شما و مادر واقعی تان.

  • پدر و مادر خوانده، یا والدین رضاعی. برای این درخواست باید پول بپردازید.

  • برادرهای کوچک تر و خواهرهای کوچک تر شما. این درخواست مصرف دارد.

  • در برخی موارد، شما می توانید برادران بزرگ سال و خواهران بزرگ سال را نیز به هالند بیاورید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟