شرایط برای درخواست الحاق خانواده

اخرین به روز رسانی: 3/22/2023, 10:54 AM

اگر می خواهید اعضای خانواده شما به هالند بیایند، باید برای الحاق خانواده از طریق خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست دهید. شما باید ظرف 3 ماه پس از دریافت اجازه اقامت برای الحاق خانواده درخواست دهید. به این «دوره پس از ورود» می گویند.

شما می توانید برای اتحاد مجدد خانوادگی برای اعضای فامیل تان که پشت سر مانده اند درخواست دهید، اگر:

  1. شما جواز اقامت براساس پناهندگی دارید.

  2. شما قبل از اینکه به هالند فرار کنید با هم رابطۀ خانوادگی(بطور مثال، ازدواج یا شریک زندگی) داشتید.

اگر می خواهید در حهت انجام دارخواست کمک دریافت نمایید، برای مشاوره با VluchtelingenWerk (VWN) در دفتر آنها در ساختمان پناهگاه یا در شاروالی خود مراجعه نمایید. یک رضاکار از VWN می تواند به شما کمک کند. VWN همچنان یک بروشور معلوماتی چندین زبانه در مورد الحاق خانواده دارد. این بروشر را اینجامی توان پیدا نمود.

برای کدام اعضای خانواده خود می توانم درخواست اتحاد مجدد کنم؟

شما می توانید برای اتحاد مجدد خانوادگی برای اعضای خانواده ذیل درخواست دهید:

  • همسر یا شریک زندگی تان لطفاً توجه داشته باشید: اگر بیش از یک همسر دارید، تنها 1 همسر ممکن است همراه با فرزندانتان باشند.

  • اولادهای بیولوژیکی شما و یا اطفال پرورش یا فرزندخواندگی زیر 18 سال که یک بخش از خانواده در کشور مبدا شما بودند. لطفاً توجه داشته باشید: اگر پدر و مادر دیگر طفل در خارج از کشور اقامت دارند، باید اجازه دهند طفل شما به هالند برود.

  • اولاد بیولوژیکی شما و یا اولاد پرورش یا فرزندخواندگی بالای 18 سال تا یک حد 25 سال، اگر همیشه به خانواده شما تعلق داشته باشند و ازدواج نکرده یا در یک رابطه نباشند. اولاد بالای 25 سال بعضی اوقات اجازه دارند به هالند بیایند.

من زیر 18 سال سن دارم

اگر کم تر از 18 سال دارید، شما خودرسال هستید. اگر هیچ یک از والدین شما در هالند زندگی نمی کنند، می توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید:

  • پدر بیولوژیکی شما و مادر واقعی تان.

  • این درخواست برای والدین فرزند خوانده یا سرپرست شما مصرف دارد.

  • برادرهای کوچک تر و خواهرهای کوچک تر شما. این درخواست مصرف دارد.

  • در برخی موارد، شما می توانید برادران بزرگ سال و خواهران بزرگ سال را نیز به هالند بیاورید.

در این صفحه معلومات بیشتر در مورد درخواست برای اتحاد مجدد خانوادگی خواهید یافت.