Iemand zet een handtekening op een vel papier

برای درخواست الحاق خانواده به اسناد ذیل ضرورت دارید

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:55 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

هنگام درخواست برای الحاق خانواده، باید چندین سند را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) ارسال کنید. از قبیل اسنادی که هویت اعضای خانواده شما را ثابت می کند و اسنادی که رابطه خانوادگی بین شما و اعضای خانواده شما را ثابت می کند.

تحویل مدارک شخصی

زمانی که درخواست الحاق خانواده را انجام میدهید، IND اسناد شخصی شما را میخواهد. شما باید اسناد ذیل را که به شما و خانواده شما مربوط می شوند به IND تحویل دهید:

  • یک عکس پاسپورت جدید از عضو خانواده. اگر عضو خانواده شما عکس پاسپورت ندارد، می توانید عکس واضح دیگر را از صورت او را آپلود کنید.

  • یک کاپی از رو و پشت کارت هویت عضو خانواده تان. ترجیحا پاسپورت. صفحاتی را که هویت و مدت اعتبار شناسه در آن نوشته شده است آپلود کنید. همچنین صحفاتی را که مهر دخولی و خروجی خورده اند.

  • یک undefinedفرم امضاundefined پر شده.

  • مکمل و امضا شده. فرم عدم سوء پیشینه برای آنست که نشان دهد عضو خانواده شما سابقۀ جرمی ندارد. پر کردن فرم عدم سوء پیشینه فقط در صورتی ضروری است که عضو خانواده شما 12 ساله یا بزرگتر باشد.

اسنادی که رابطه خانودگی را ثابت میکنند

همچنین باید ثابت کنید که با اعضای خانواده خود رابطه خانوادگی دارید. این را می توان با اسناد ذیل انجام داد:

  • نکاح نامه

  • یک سند تولد

  • دفترچه فامیلی

فرم درخواست IND بیان می کند که دقیقاً به کدام اسناد نیاز دارید. این فرم undefinedدرخواست برای - پناهندگی برای اعضای خانواده نامیده می‌شود. این فرم را می توانید در وب سایت IND پیدا کنید.

اسناد را به زبان هالندی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترجمه کنید

تمامی مدارک باید به زبان هالندی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نوشته شوند. آیا مدارک به زبان دیگری نوشته شده اند؟ سپس یک

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
مترجم قسم خورده
باید این اسناد را ترجمه کند.

مترجمانی که می توانید از بین آنها انتخاب کنید را می توانید در undefinedرجیستر ترجمان های قسم خوردهundefined (Rbtv) پیدا کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟