برای درخواست الحاق خانواده به اسناد ذیل ضرورت دارید

اخرین به روز رسانی: 3/15/2023, 8:44 AM

هنگام درخواست برای الحاق خانواده، باید چندین سند را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) ارسال کنید. از قبیل اسنادی که هویت اعضای خانواده شما را ثابت می کند و اسنادی که رابطه خانوادگی بین شما و اعضای خانواده شما را ثابت می کند.

اینها اسناد هستند که باید ارائه دهید:

  • عکس سایز پاسپورت اخیر یکی از اعضای فامیل شما. اگر عضو خانواده شما عکس پاسپورت ندارد، می توانید عکس واضح دیگر را از چهره او آپلود کنید.

  • پشت و روی اثبات هویت عضو فامیل تان (ترجیحاً یک پاسپورت). اثبات هویت در صورتیکه معلومات مربوط به آن به زبان انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی نباشد، باید به زبان هالندی ترجمه شود. شما باید ترجمه هالندی را شامل کنید. صفحات حاوی معلومات مربوط به هویت و مدت اعتبار سند هویت را اپلود کنید. همچنان صفحات را با تاپۀ سفر بارگذاری کنید.

  • یک undefinedآپلود امضاءundefinedundefined کاملاً تکمیل شده است.

  • undefinedبیانیه پس زمینهundefined کاملاً تکمیل و امضا شده است. بیانیۀ بکگراوند یک بیانیۀ است که نشان می دهد عضو خانواده شما سابقۀ جرمی ندارد. یک بیانیۀ بکگراوند تنها در صورتی لازم است که عضو خانواده شما 12 سال یا بیشتر سن داشته باشد.

همه اسناد باید به زبان هالندی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نوشته شوند. اگر اسناد به کدام زبان دیگر نوشته شده باشند، یک مترجم مسلکی یا سوگند یاد کرده باید این اسناد را ترجمه کند. مترجمان که می توانید از بین آنها انتخاب کنید را می توانید در undefinedثبت نام مترجمان و مترجمان سوگند یاد کردهundefined(Rbtv) پیدا کنید.

هچنان باید اسناد در مورد رابطۀ خانوادگی خود با اعضای فامیل تان را ارائه کنید، مانند نکاح خط، کارت تولد یا کتابچه ثبت خانواده. فورم درخواست برای الحاق خانواده دقیقاً نشان می دهد که باید کدام اسناد را باید ارائه کنید. این فورم درخواست در ویبسایت IND موجود است. درخواست های که مصرف دارند از طریق فورم IND دیگری درخواست شده می توانند. لطفاً توجه داشته باشید: IND به اسناد مختلف برای هر کشور نیاز دارد. مهم است که همیشه به سوالات که IND درباره درخواست یکجا شدن مجدد خانواده از شما می پرسد، به موقع پاسخ دهید.